| YLEINEN - ALLMÄN

Ännu inget vaccin i Grankulla

Vi har fortfarande inte fått coronavaccin till Grankulla, men när det kommer inleds vaccineringen med boende på enheter med heldygnsomsorg, uppger staden.

 

– Tidpunkten för vaccineringen beror på tillgången på vaccin och när vaccinet levereras. Vaccineringen fortsätter enligt tillgången på vaccin med vaccinering av äldre personer och dem som har någon sjukdom som märkbart ökar risken för allvarlig covid 19, säger stadens informatör Markus Jahnsson.

Det sammanlagda antalet coronapositiva personer i Grankulla är nu 89, före jul var siffran 85.

 Jahnsson konstaterar att väldigt många just nu vill veta när man kan få coronavaccin. 

– Det är viktigt att ni inte ringer hälsostationen om den saken. Hälsostationen kan inte i dagens läge svara på den frågan, och telefontjänsten är väldigt hårt belastad just nu. Den allra senaste informationen om coronavaccinationerna Grankulla finns på vår webbplats, det lönar sig att aktivt följa med den och andra lokala medier.

Här är det vi vet om tidsschemat för coronavaccinationerna just nu:

När man blir vaccinerad beror på vilken grupp man tillhör. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har vaccineringarna inletts med grupperna 1–2, dvs. anställda inom hälso- och sjukvården som vårdar covid 19-patienter. THL har gjort upp rekommendationen för i vilken ordning olika grupper får vaccin. I Grankulla blir det aktuellt med vaccineringar när turen kommer till grupp 3, som omfattar hälsovårdspersonal på infektionsmottagningar och personalen på enheter med heldygnsomsorg. De vaccineringarna genomförs i samarbete med vaccineringsmottagningarna i Esbo.

 – Ännu har vi inte fått coronavaccin till Grankulla, men när det kommer inleds vaccineringen så snart som möjligt med grupp 4, dvs. boende på enheter med heldygnsomsorg, säger Jahnsson. 

Begränsningarna som koordineringsgruppen i huvudstadsregionen beslutade om den 26.11 fortsätter nu till den 31.1.2021.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla följer koordineringsgruppens linjedragningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *