| YLEINEN - ALLMÄN

Funderar du på vaccineringen? Här får du svar

Frågor och svar om coronavaccin 8.2.2021.

1. Vilken vaccineringsgrupp tillhör jag?

Du kan se vilken grupp du tillhör i vår tabell.

2. Kan man bli vaccinerad om man är gravid eller ammar? Kan man bli vaccinerad om man är allergisk mot ägg?

Du får mer information om coronavaccinernas lämplighet för olika grupper på THL:s webbplats.

3. När blir det min grupps tur att få vaccinet?

Se vår tabell med information om hur vaccineringen går framåt och ungefär när de olika grupperna kommer att börja vaccineras. I Grankulla vill vi försäkra oss om att särskilt äldre, som är först i tur att få vaccinet, ska få information om att vaccinationerna har påbörjats via många olika kanaler: vi lägger upp information på stadens webbsida, i Kaunis Grani, på infotavlan i stadshuset och vid Villa Bredas huvudingång. Äldreomsorgen i Grankulla ringer upp de som är 85 och äldre under v. 4-6 och påminner dem när det är dags att boka tid för vaccinering. Därtill får alla som fyllt 80 (1941 eller tidigare födda) ett brev om vaccineringarna vecka 6.

4. Hur bokar man tid till vaccineringen?

När turen kommer till din grupp så kan du boka vaccineringstid. Boka tid på nätet i tjänsten coronavaccinbokning.fi

 Nätbokningen kräver stark autentisering. Därtill ska den som bokar försäkra att hen tillhör den grupp som står i vaccineringstur.

 Märk att nya tider läggs in i kalendern an efter nya leveranser vaccin kommer till staden.

 Vi rekommenderar nätbokning i första hand. Boka tid per telefon

 Om du inte kan boka tid på nätet så kan du ringa och boka tid till tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 8–16.

 Det går att boka tid för en annan person endast via telefon.

Notera att sådana perioder när det inte finns lediga tider i bokningstjänsten på nätet så är vaccinationstiderna slut också i telefontjänsten. Vi meddelar på stadens webbplats om lediga tider inte temporärt finns att tillgå. Det är bra att vara förberedd på att man kan bli tvungen att vänta på att få en vaccinationstid, speciellt då en ny grupp förs in i systemet så är tidsbokningen överbelastad.

5. Är vaccinet gratis?

Coronavaccin som ges på Grankulla hälsostation är avgiftsfritt för personer bosatta i Grankulla.

6. Om en äldre person får vaccinet tack vare sin ålder, kan då hens närståendevårdare eller anhöriga som bor i samma hushåll få vaccinet samtidigt?

Om en anhörig som fyllt 65 eller en närståendevårdare som fyllt 65 vill bli vaccinerad samtidigt som en äldre anhörig i samma hushåll, kan hen boka tid per telefon för båda samtidigt.

7. Kan jag få vaccin samtidigt som min make/maka som tillhör en riskgrupp?

Riktlinjen för sådana fall fastställs senare.

8. Behöver man vaccineras om man redan har haft covid-19?

Enligt det vi vet nu så utvecklar största delen av alla som har haft covid-19 skydd mot coronavirusinfektion för åtminstone sex månader. Vaccinet erbjuds inom de olika vaccineringsgrupperna till personer som haft covid-19 och det har gått minst 3 månader sedan symtomen började. Vaccinet har påvisats ha god effekt för dem som tidigare har haft sjukdomen. När det blir dags för din grupp att bli vaccinerad kan du be om närmare anvisningar hos telefonrådgivningen om coronaviruset, tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 8–16.

9. Kan jag boka tid för coronavaccinering via hälsostationens återuppringning?

Det lönar sig inte att ringa hälsostationen för du kan inte boka tid för coronavaccinering via hälsostationen. Vaccinationstiden ska bokas via tjänsten koronarokotusaika.fi eller per telefon till tfn 09 584 43032 (svenska) eller 09 584 43031 (finska) på vardagar kl. 8–16.

10. Blir jag kallad till coronavaccineringen?

Personliga kallelser skickas inte ut om coronavaccineringen. Äldreomsorgen i Grankulla kommer dock att ringa till alla som har fyllt 85 år och berätta hur de ska göra för att boka tid för vaccinering. Vi sänder ett brev om coronavaccineringen hem till alla som är 80 år eller äldre.

11. Finns det en risk att man blir utan coronavaccin?

Alla som vill kommer att få coronavaccinet. Vaccin skaffas för hela Finlands befolkning.

12. Vem kan få coronavaccinet?

Alla som vill och som har fyllt 16 år kommer att få coronavaccinet. Vaccin skaffas för hela Finlands befolkning. Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri för alla, också för hälso- och sjukvårdspersonalen.

13. Var ges vaccinet?

Coronavaccineringen inleds vecka 6 på Villa Junghans och kräver förhandsbeställd tid. Hemvårdens klienter blir vaccinerade hemma och t.ex. de som bor på Villa Breda har redan blivit vaccinerade på Villa Breda.

14. Jag har fått 1. vaccinet och har bokad tid för det andra. I nyheterna sades att den andra dosen skjuts upp med flera veckor. När får jag min andra dos vaccin?

Förlängningen gäller endast so-te personalen och dem som bor på långvarigt serviceboende. Alla andra får sin andra dos vaccin enligt tidigare överenskommelse. Du kan också själv ändra tiden på coronavaccinbokning.fi –tjänsten eller genom att ringa tfn 09 584 43032 (svenska) eller tfn 09 584 43031 (finska) vardagar kl. 8-16.

15. Jag bor i Esbo men har bytt Grankulla till min hälsocentral. Får jag coronavaccinet i Grankulla eller Esbo?

Hem- eller i boendekommunen ansvarar för vaccineringen. Den som bor i Esbo får sitt vaccin i Esbo.

16. Hur bokar jag tid för en annan person i tjänsten coronavaccinbokning.fi?

För att sköta ärenden för någon annan vuxen person, liksom FPA:s OmaKanta ska du ha en officiell fullmakt. Fullmakten för en annan person kan du göra i nättjänsten Suomi.fi, där du ska autentisera dig med bankkoder eller mobil-ID. I Suomi.fi-tjänsten kan du ge eller be om fullmakt för att sköta dina eller någon annans ärenden. Läs mer på Suomi.fi-tjänsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *