| KAUPUNKI - STADEN

Masar: Väntade beslut av regeringen

Regeringens nya linjedragningar är enligt stadsdirektör Christoffer Masar klara och i huvudsak mycket väntade.

Regeringen beslutade på torsdagen (25.2.) om nya restriktioner som betyder en nedstängning i tre veckor från och med den 8.3. Bland annat skolgången, hobbyverksamheten och restaurangverksamheten påverkas.

– Jag anser att åtgärderna är befogade i en situation då coronaläget mycket snabbt har förvärrats på grund av virusmutationerna. Det är beklagligt att testningen vid gränserna inte har intensifierats och att utskänkningsrestaurangernas verksamhet inte redan tidigare har begränsas, eftersom man på det viset möjligtvis kunde ha gått inför lindrigare begränsningar som berör barn och unga.

Vad betyder detta för Grankullas del, vilka är de största förändringarna?

– De största förändringarna är att högstadierna går över till distansundervisning under tre veckor, 8-28.3. Det svenska högstadiet har dock på grund av en omfattande exponering övergått till distansundervisning redan tidigare och det är sannolikt att distansundervisningen nu för åtminstone Hagelstamska skolans del fortsätter fram till den 28.3. Beslutet som berör det andra stadiet betyder i praktiken att det i Grankulla inte ens temporärt finns orsak att övergå till närundervisning. Vi övergår också till en stängning av restaurangerna som i våras under tre veckor, så att take away-försäljning är tillåten.

Vad anser du om beslutet för hobbyverksamhetens del?

– Linjen är den att grupphobbyverksamheten för ungdomar över 12 år kan avbrytas och det gäller enligt vad jag förstår perioden 8-28.3. Vi väntar fortfarande på mera exakta direktiv innan vi fattar ett lokalt beslut. Som jag tidigare konstaterat så är det tråkigt att åtgärder riktade mot vuxna inte intensifierats i tid och att vuxna inte agerat så ansvarsfullt som de borde har gjort, så att att vi kunde ha undvikit fler begränsningar som drabbar barn och unga.

Hur ser läget ut nu i Grani, bättre än under förra veckan?

– Läget är fortfarande svårt och incidensen är ungefär lika stor som för en vecka sedan. Speciellt oroande är att nya mutationer ligger bakom majoriteten av fallen, säger han.

De färskaste siffrorna ser ut så här: 

Antalet smittade under de två senaste veckorna: 26.

Antalet smittade under den senaste veckan: 13.

Sammanlagt antalet fall i Grankulla nu: 132.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *