| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Kommunteknikens vår

Den snörika vintern har piggat upp många av oss i det rådande läget.

 

Ett vinterlandskap är vackert och det har gått att åka skidor i naturspår i vinter. Samtidigt har den stora snömängden inneburit mycket jobb för stadens underhåll. Grankullaborna har även tidigare uppskattat och uppmärksammat det högklassiga underhållet i staden men i synnerhet nu förtjänar kommunteknikpersonalen ett stort tack för sin starka insats för att stadens och stadsbornas vardag ska löpa så smidigt som möjligt. En äkta positiv respons av Grankullaborna om högklassigt vinterunderhåll har känts bra. Vi tackar för uppskattningen.

Grankulla ställs inför en av sina största infrastrukturella förändringar på årtionden när Esbos stadsbaneprojekt börjar. Det här är den största ansträngningen i vår stad de kommande åren. Trafikledsverket leder projektet i tätt samarbete med Esbo och Grankulla.

De nuvarande järnvägsstationerna får en väntad ansiktslyftning, hinderfri passage och utseende som säkert gläder. Banprojektet är orsaken till att flera förnyelseprojekt kring stationerna har låtit vänta på sig. Till stadsbanan kopplas också en kvalitetskorridor för cykeltrafik, Banan, som nu ska börja planeras och byggas. Tack vare Banan blir förutsättningarna för lätt trafik genom Grankulla bättre.

Grankulla står starkt för ekologisk och trygg trafik. Vi är på god väg att i vår fordonspark förverkliga kolneutralitet 2035 i enlighet med stadens strategi. För ett år sedan gick alla stadens dieselfordon och -maskiner över till miljövänlig biodiesel. Fem bilar i hemvården byts ut mot elbilar.

Kommuntekniken inledde i fjol förnyelsen av gatubelysningen då hela gatunätets och parkernas belysning byttes ut till ledlampor. I vår görs de sista finjusteringarna. Led-lamporna har förbättrat sikten, energieffektiviteten och trafiksäkerheten men även den allmänna trygghetskänslan. Det är ljusare och ljuskvaliteten är klart bättre än förut. En viktig detalj är att bland annat övergångsställena är bättre belysta än tidigare.

När belysningsprojektet är klart startar ett närkabelprojekt i samarbete med nätbolaget Caruna. I projektet byts trästolpar ut mot metallstolpar medan alla el- och belysningsledningar grävs ner.

Transformatorerna har också förnyats i samarbete med Caruna, vilket piggar upp gatubilden ytterligare. Transformatorernas väggar har dessutom försetts med fotografier från gamla Grankulla. Andra mindre men lika viktiga projekt är att förnya gatubeläggning samt att förbättra och förenhetliga lekparkernas skyltning.

Kommunteknikens grönplanering gör på vintern upp planer för grönområdenas underhåll. En ny pergola har planerats till Båtlänningsparken. Begravningsplatsens förbättringar fortsätter med planering av ny underhållsväg och nya tappställen. Stadsbilden kommer att blomstra till sommaren igen. Hundparkens staket ska förnyas i sommar. Belysningen i hundparken har redan tidigare förbättrats och utökats. I fjol byggdes i Kasabergsskogen ett vindskydd som blivit mycket populärt. I år utökas rekreationsmöjligheterna genom att mer spångar läggs ut i Träskmossens högmosse. I den västra delen förverkligas spången så att även personer med nedsatt rörlighet kan ta sig fram. Där spångarna korsar varandra byggs en bredare vändplats med en bänk.

Kommunteknikens spelplan är mångfasetterad och resultaten ser man direkt i en aktiv stadsmiljö som utvecklas. Ibland sänder vi en from önskan till stadsborna att de skulle ha lite större tålamod att stå ut med de störningar och avvikelser som byggande innebär. Den gröna och trivsamma staden utvecklas, byggs och underhålls i samarbete mellan många aktörer och stadsborna.

Snart är det dags för kampen mot gatudammet, det vill säga vi tar bort gruset och putsar gatorna. De flesta väntar säkert redan ivrigt på att komma ut för att röra på sig och njuta av vår rena stad tillsammans med familjen och vänner.

Glad vår till er alla.

JARKKO RIIPINEN

KOMMUNTEKNIKCHEF

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *