| KAUPUNKI - STADEN

Nya i ungdomsfullmäktige beredda att påverka

Vi får vänta till sommaren innan det blir klart vem som sitter i stadsfullmäktige i Grankulla under den kommande perioden. Ungdomsfullmäktige har redan valt sina medlemmar och leds av Tove Klockars och Mikael Niemelä.

Nya ivriga ungdomar inledde i år sitt värv i Grankullas ungdomsfullmäktige. Kontaktpersonen Erica Saari berättar att intresset var hyfsat när nya medlemmar söktes. Hon säger att man inom ungdomsväsendet och i ungdomsfullmäktige arbetar för att intresset för ungdomsfullmäktige fortsätter öka även i framtiden. Ungdomsfullmäktige består av åtta medlemmar som bland annat följer med beslutsfattandet, främjar samarbetet mellan staden och ungdomarna, ordnar evenemang och ser till att man lyssnar till ungdomarna i ärenden som berör dem.

Den nya ungdomsfullmäktiges ordförande är Tove Klockars och hon är speciellt intresserad av lära sig om beslutsfattande i Grankulla och möjligheten att få påverka. Vice ordförande Mikael Niemelä är med av liknande orsaker:

– Jag ville huvudsakligen delta i ungdomsfullmäktige för att det verkade intressant. Jag är intresserad av hur stadens ärenden sköts och hur jag som en ung person kan påverka det, säger han.

Mikael tycker att Grankulla verkligen gör ett gott jobb med ungdomarna.

–Det känns att våra åsikter uppskattas på riktig. Vi är på väg åt rätt håll.

Tove vill utveckla ungdomsverksamheten i Grankulla genom att förbättra ungdomarnas miljö i skolan och utöka med ny och trevlig verksamhet för ungdomarna. Hon är mycket intresserad av politik och följer gärna med val på alla håll i världen, till exempel var hon särskilt intresserad av USA:s presidentval i fjol.

Politik verkar intressant enligt Mikael men han har inte bekantat sig med den nästan alls.

– Det är alldeles kul att prata om politik bara det inte blir en för allvarlig debatt, säger Mikael.

Båda hoppas på gott samarbete med kommande stadsfullmäktige och Tove väntar sig att politikerna också tänker på ungdomarna när de fattar beslut.

– Det är också viktigt att nya fullmäktige tar ett fast grepp om corona så att vi i Grankulla kan återvända till en normal vardag så fort som möjligt, säger Tove.

Coronatiden har lett till utmaningar även i ungdomsfullmäktiges verksamhet. Det har varit besvärligt att ordna verksamhet och mötena har skett på distans via Teams.

– Det negativa är att nätförbindelsen kan vara svajig och datorn kan kasta ut dig från mötet, säger Tove.

Mikael anser att det varit mycket besvärligt att fördela uppgifterna på distans. Men han tycker om att få diskutera Grankullas framtid med andra ungdomar och vuxna.

Tove tycker å sin sida att det varit en trevlig upplevelse att få leda möten. Båda är klart ivriga och intresserade av att arbeta i ungdomsfullmäktige och det är klart att Grankullaungdomarnas ärenden är i goda och pålitliga händer.

Tove Klockars, 14

  • Skola: Hagelstam.
  • Hobbyer: Bl.a. tennis, spela cello och konstskolan.
  • Favoritställe i Grankulla: Har inget egentligt favoritställe, ”åka utför i slalombacken om vintern och äta glass till exempel i centrum om sommaren är kul”.
  • Framtidsplaner: Gymnasiet och efter det finska handelshögskolan eller Hanken. ”Finansbranschen intresserar”.

Mikael Niemelä, 15 

  • Skola: Kasabergsskolan.
  • Hobbyer: Badminton och ibland även andra grenar.
  • Favoritställe i Grankulla: Grani centrum, ”Det är lätt att ta sig dit och där kan man hänga med kompisarna. Det är också mycket snyggt och fint”.
  • Framtidsplaner: Gymnasiet och efter det är finska handelshögskolan i tankarna.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *