| KAUPUNKI - STADEN

Rekordmånga smittade

Antalet coronasmittade stiger fortfarande både i huvudstadsområdet och i Grankulla. Sammanlagt har 151 personer smittats i Grankulla.

– Antalet är rekordhögt. Arbetsmängderna i teamet för smittsamma sjukdomar har ökat även i Grankulla och det är tidvis eftersläpningar i kontakterna med dem som utsatts för smitta. De som smittats når vi fortfarande under samma dygn, säger ledande överläkare Pia Höglund.

Mer än 2000 Grankullabor har redan vaccinerats. Men vaccineringarna framskrider långsamt och dagens vaccineringstäckning är betydelselös för att dämpa den pågående epidemitoppen.

– Det väsentliga är fortfarande att var och en för egen del undviker sociala kontakter samt använder ansiktsmask och håller avståndet i lägen där de inte kan undvikas, och söker sig vid behov till testning, säger hon.

Staden följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s vaccineringsordning.

– Just nu vaccinerar vi över 75-åringar och personer i åldern 50-69 som på grund av sin grundsjukdom hör till riskgrupp 1 och riskerar att få en svår form av corona.

Hur vaccineringarna framskrider i Grankulla och vilka grupper som vaccineras kan man se på webben.

– Vi har fått mycket respons på vaccineringsarrangemangen, speciellt på tidsbokningen. På grund av att målgruppsdefinitionen i det gemensamma tidsbokningssystemet i HUS-området försenades när turen kom till en ny vaccineringsgrupp (+75 år) i måndags (1.3) började webbokningen inte fungera i tid och det blev stor rusning på telefonbokningen. På grund av det här gick tiderna för denna och nästa vecka snabbt åt.

– Vi beklagar att det här orsakar olägenheter och grämelse för stadsborna och samtidigt ber vi om tålamod. Vi får vaccin varje vecka och då kan vi boka nya tider.

Nya tider erbjuds jämlikt både via webben och per telefon, så att båda tidsbokningssystemen går lika bra att använda.

– Det som just nu gör att vaccineringarna framskrider långsamt är bristen på vaccin. Förhoppningsvis ändras läget i vår och vi kan erbjuda vaccin till alla Grankullabor så snabbt som möjligt.

Under de två senaste veckorna har 33 nya fall uppdagats i Grankulla. Sammanlagt har 151 personer smittats.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *