| KAUPUNKI - STADEN

Felparkeringen har minskat betydligt

Esbo har haft ansvaret för parkeringsövervakningen i Grankulla sedan början av året. I januari fick de felparkerade fordonen anmärkningar, men från och med februari har felavgifter delats ut.

Resultatet efter tre månaders erfarenhet är enligt övervakningsmyndigheterna lovande.

Felparkeringen av fordon har minskat betydligt. I februari minskade antalet betydligt både vad gäller felavgifter som anmärkningar, säger övervakningschef Pekka Kuusinen på Esbo stadsteknikcentral.

– Tidigare fanns gator och ställen där felparkering var ett stort problem. Nu finns inga särskilda problemställen. Samarbetet mellan Esbo och Grankulla i parkeringsövervakningen har annars också på alla sätt och vis startat bra, uppger ställföreträdande projektingenjör Timo Pakarinen som ansvarar stadens trafikplanering.

Esbo stad är indelad i tre P-övervakningsområden, Grankulla hör till ett av dem. Esbo har 14 parkeringsövervakare och de rör sig i huvudsak parvis i bil, till fots och numera också på cykel. Områdena byts ut så vilka som helst av Esbo stads övervakare kan vara i Grankulla.

Dagens ”lapplisa” jobbar digitalt. I mobilapparaten som skräddarsytts för p-övervakaren dokumenteras felavgifterna och foton tas. Själva felavgiftslappen trycks ut med en printer och sätts fast på fordonet på ett synligt ställe.

När den här texten skrevs var Grankulla i parkeringsövervakarna Mias och Roopes område. De uppträder endast med förnamn i den här artikeln.

– Vi har inga standardrutter – det har ingen av övervakarna – utan vi får själva bestämma hur vi går. Före rundan kollar vi om det kommit anmälningar om felparkerade fordon från Grankulla – vem som helst kan ge respons per telefon eller via webben till Esbo stadsteknikcentral. Vi ser dem i realtid i våra telefoner eller plattor och kan vid behov reagera på dem mycket snabbt eller med litet dröjsmål inom ramen för arbetstid. Vi har i huvudsak fått positiv respons under våra övervakningsrundor i Grankulla och ibland har vi till och med fått ett tack. Vi stöter annars också väldigt sällan på folk som bråkar – men däremot får vi höra de mest fantasifulla förklaringar, säger Mia och Roope.

Till parkeringsövervakarens jobb hör också att handleda och instruera i parkeringsfrågor samt dela ut erinran för lindriga förseelser. Avgiften för felparkering är 60€ och för tomgångsförseelse 35€.

Parkeringsförselserna har minskat betydligt i staden redan efter tre månader. I januari uppgick förseelserna till 299, i februari till 108 och i mars till 62, visar statistiken.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *