| URHEILU - IDROTT

Fotbollshallen heter nu FA Solutions Arena

FA Solutions är Grankulla IFK Fotbolls nya sponsor. I och med samarbetet döps klubbens hall om till FA Solutions Arena. Den nya skylten avslöjades vid en ceremoni den 27.4.

FA Solutions erbjuder molnbaserad portföljförvaltning. Sponsorkontraktet gäller två år och det handlar om en femsiffrig summa. Den exakta summan avslöjas inte. Samarbetet med den förra sponsorn Volkswagen var treårigt.

– Vi tror att det i synnerhet under pandemin är viktigt att med tanke på framtiden stödja barnens och ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa. Fotbollen lär också ut viktiga livsfärdigheter såsom betydelsen av laget och hur man bearbetar känslor när man förlorar och vinner. Det är viktigt för barnens och ungdomarnas utveckling, säger FA Solutions styrelseordförande Hannes Helenius, som spelade fotboll i sin ungdom i Tammerforslaget TPV.

Senare har Helenius spelat i finansbranschens egna fotbollsturneringar. Matti Hannuksela, ordförande för Grankulla IFK Fotboll, har spelat i samma turneringar och det var så samarbetet började och utvecklades.

Här lyfts den nya skylten. FA Solutions sponsorerar inga andra klubbar i Finland just nu. I framtiden vill företaget också vara med och stödja ungdomarnas fotbollsturneringar. Från vänster Hannes Helenius, Taneli Haara och Matti Hannuksela.

En annan orsak till sponsoreringsbeslutet är att GrIFK Fotboll är med i UEFA:s SROI-studie (Social Return on Investment). I SROI mäter man fotbollens mervärde till samhället genom att granska dess ekonomiska och sociala verkan och påverkan på hälsan. Till sponsorkontraktet hör att FA Solutions bidrar med sin data-analyskompetens och hjälper GrIFK Fotboll att samla in och analysera data om den samhälleliga betydelse klubbens verksamhet har.

SROI är ett nytt sätt att synliggöra fotbollens betydelse för samhället. I Finland ansvarar Bollförbundet för projektet. Fotbollens samhälleliga värde bedömdes under den första utredningsomgången vara cirka 1,2 miljarder euro.

– Vårt budskap är att när man placerar pengar i fotbollen är det inte en gåva utan en investering som producerar välmående, säger Bollförbundets regionchef Taneli Haara.

Matti Hannuksela betonar också betydelsen av data och det nya samarbetet.

– Nu har vi ett redskap för att redovisa exakt hur många euro föreningsverksamheten producerar till samfundet årligen.

Det är viktigt när man exempelvis förhandlar om understöd med staden och andra aktörer.

– Vi har alltid vetat att vår verksamhet har stor betydelse, men nu kan vi bevisa det med hjälp av data, säger Matti Hannuksela.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *