| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Valmaskineriet jobbar i bakgrunden

Det har varit mycket ståhej kring årets corona-kommunalval både vad gäller tidtabellen, hälsoriskfria arrangemang som anvisningar. På stadshuset började förberedelserna tidigare än vanligt, redan i september.

När väljarna anländer till röstningslokalen möts de av vägvisare och anvisningar, funktionärerna med röstningssedlarna samt funktionärerna som tar emot röstningssedlarna efteråt. Detaljerat bakgrundsarbete har pågått redan länge för att säkerställa att det ska vara smidigt att rösta.

Rekryteringen av valfunktionärerna började redan i december. I år har man försökt vara beredd på att valfunktionärerna kan hamna i karantän, bli sjuka och därför finns plan B, C och D. Det är svårt för en liten organisation att vara beredd på alla scenarier. Anmäler sig 30 eller 300 för röstning hemma?

Valet sysselsätter stadens olika enheter på bred front. Stadskansliet ansvarar för de allmänna arrangemangen kring valet. Lokalcentralen sätter upp utrymmen för förhandsröstning och ställningar för utomhusreklam, skyddar golven och bistår med lösningar för att minimera hälsoriskerna (plexiglas, ventilation, köavgränsningar mm.). Kommuntekniken sätter upp trafikskyltar. Dataadministrationen ser till att funktionärerna har datorer och har jour under valet ifall det uppstår akuta problem. Kostservicen ser till att funktionärerna får mat och rengöringsservicen står för extra städning. Valdagens arrangemang ordnas i samråd med Mäntymäen koulu. I år ska hälsoriskerna gås igenom skilt med hälsoväsendet. Tack vare stadens informationsteam är vi alla uppdaterade vad gäller valfrågor och naturligtvis valresultatet.

Bakom det hela finns naturligtvis centralvalnämndens sekreterare, som dirigerar valarrangemangen från stadens sida. Sekreteraren upprätthåller de långa listorna med uppgifter, personer, kandidater, tidtabeller och samarbetspartner. Sekreteraren, det vill säga stadsjuristen, har fullt upp med det här jobbet ända tills valresultatet bekräftats.

När centralvalnämnden bekräftat valresultatet och resultatet tillkännagivits via olika informationskanaler och skilt bl.a. till stadsfullmäktige tar andra över i det följande skedet. Efter att de politiska partierna förhandlat färdigt om platserna i förvaltningsorganen och valen gjorts i nya fullmäktige och stadsstyrelsen börjar introduktionen av de nya förtroendevalda till sina uppgifter. En kommunal förtroendevald bör känna till kommunens organisation och det samkommunala verksamhetsfältet, åtminstone huvuddragen i kommunens ekonomi, förvaltning och beslutsfattande, sektorernas uppdrag och befogenheter samt det egna utskottets specialfrågor. Hen är med om att göra upp stadens strategi, värdegrund och vision för vilket det behövs vision och framtidssyn. Framför allt krävs det samarbetsförmåga och kompromissvilja av en kommunal förtroendevald eftersom besluten om stadens frågor fattas tillsammans i stadens förvaltningsorgan.

Jag önskar alla kandidater lycka till i kommunalvalet!

CAMILLA SÖDERSTRÖM,

FÖRVALTNINGSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *