| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Staden sysselsätter drygt 30 ungdomar även i sommar

Minns du ditt första sommarjobb? Vad gjorde du och hur kändes det att tjäna egna pengar? Vad lärde du dig av att jobba?

Mina första erfarenheter av sommarjobb skedde i slutet av 1980-talet som lägerledare och försäljare i en godisbutik. Jag fick trevliga minnen från mina första sommarjobb och en känsla av att ha lärt mig något nytt. Klart pengarna jag tjänade själv också var en sporre för att arbeta på sommaren.

Stadshusets glada sommarpraktikanter: Miila Koistinen (t.v.) jobbar för personalförvaltningen, Katri Seppäläinen arbetar på drätselkontoret och Valter Pasanen jobbar för stadskansliet.

Grankulla stads sommarjobb lediganslås traditionellt alltid i februari. Staden sysselsätter även i år mer än 30 ungdomar på olika sommarjobb i staden. Ungdomarna, andra stadiets studerande, får bland annat jobba med underhåll, som lägerledare och som assistenter i äldreomsorgen. Dessutom sommarjobbar högskolestuderande hos oss främst med assisterande administrativa uppgifter. Vi fick mer än 200 ansökningar till de här uppgifterna så det var många bra ansökande som ännu inte fick chansen.

Förutom Grankulla stads egna sommarjobb erbjuder staden även sommarsedlar till Grankullas ungdomar. Vi har via stadens ungdomstjänster hittills delat ut cirka 120 sommarsedlar. Ett företag som anställer en Graniungdom får hjälp med lönekostnaderna tack vare sommarsedeln.

Sett till stadens storlek satsar vi mer än genomsnittet för kommunerna på sommarjobb och sommarsedlar. Det gör vi för att vi vill erbjuda sommarjobbsupplevelsen för så många som möjligt. Stadens olika enheter har dessutom behov av extra arbetskraft under sommaren medan ungdomarna får värdefulla sommarjobbserfarenheter och bekantar sig med hur det går till i arbetslivet.

För att sommarjobbsupplevelsen hos staden ska vara så bra som möjligt har vi gjort upp en guide för sommarjobbarna och satsat på introduktionen till arbetet. Jag tror att alla parter vinner på en satsning på sommaranställda. Våra arbetsenheter har gett respons om trevliga sommarungdomar som ivrigt tagit sig an sitt arbete och har bidragit med nya vindar och synsätt till våra arbetsgemenskaper.

Med hopp om en solig sommar,

ULLA PALMROOS,

PERSONALDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *