| KOULUT - SKOLAN

Arbetarakademin – populär skola och pärla mitt i naturen

Arbetarakademins före detta studerande Satu Salmela trivdes utmärkt på akademin och kontaktade Kaunis Grani i hopp om en artikel om lärosätet. Jag rekommenderar alltid akademin med värme, säger hon.

Skolans rektor Airi Palosaari säger att Arbetarakademin är mellanform av gymnasium och högskola. På akademin får studerande handledning av många slag för att klara studier samt välja karriär och studiebana.

– Människan får hos oss en chans att uppnå sin fulla potential, säger hon.

Arbetarakademin är en pärla mitt i naturen. Studieomgivningen är vacker, lugn och trygg. Man kan studera ett brett urval av ämnen såsom samhälls- och beteendevetenskaper, humanistiska ämnen samt kultur och språk.

Arbetarakademins före detta studerande Satu Salmela trivdes utmärkt på akademin. Foto: Privat.

Satu studerade socialvetenskap som huvudämne och grundstudier i psykologi som biämne under sitt år på Arbetarakademin 2018–2019. Akademin erbjuder också tjänster riktade till invandrare.

Airi har varit rektor på Arbetarakademin sedan februari 2020. Hon berättar att man mest studerar självständigt men att studerandegrupperna ger en känsla av sammanhang. Enligt Satu var stöd av studiekompisarna och personalen hela tiden tillgänglig under hennes studieår.

– Gemenskapen är det bästa med akademin, säger hon. Stämningen är avslappnad och alla blir accepterade som de är, intygar Airi. Rektorn beskriver de studerande som aktiva, toleranta och ivriga.

Största delen av de studerande på Arbetarakademin är ungdomar som gått ut gymnasiet. Snittåldern är 21,9 år, 15 procent av de studerande är över 30. Grankullabor utgör en minimal del av de studerande. 70 procent av studerandena är från huvudstadsregionen och återstoden från övriga delar av landet. Det här gör enligt Satu att studerandegruppen är mångsidig. Av de cirka 300 studerandena kan 120 bo på akademins internat.

Arbetarakademins rektor Airi Palosaari ute på gårdsplanen. Palosaari är den första kvinnan på rektorsposten i skolans historia.

Största delen söker till högskola efter Arbetarakademin. Genom att söka via högskolornas öppna ansökningsvägar kan man undvika inträdesproven.

– Akademin erbjuder alla en möjlighet oavsett ålder eller utbildning. Jag rekommenderar alltid akademin med värme, säger Satu.

Efter Arbetarakademin kom hon in på högskola för att studera till socionom.

– Här har man ett år på sig att träna studiefärdigheter, akademiska grundfärdigheter, informationssökning, kritiskt tänkande och analys. Man behöver inte pressa sig för inträdesprov. Om du inte är på det klara med vad du vill med livet eller vill ha stöd och handledning i början av akademiska studier så är det här ett strålande ställe för det, säger Airi.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Työväen Akatemia

  • Työväen Akatemia (Arbetarakademin) är en folkhögskola i Grankulla där man kan göra första årets högskolestudier.
  • Folkhögskolan grundades 1924 med målet att stödja i synnerhet arbetarbefolkningens ungdomar. Basuppgifterna är fortfarande att bilda och stödja ungdomar i deras akademiska studier och förbereda för högskolestudier.
  • Arbetarakademin samarbetar med många högskolor och har cirka 300 studieplatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *