| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Tiderna ändras, tidningen består

Informationsflödet är konstant, nya intryck genom bilder, text och ljud når oss hela tiden, dagligen.

Det är ibland svårt att hitta det som är det intressanta, det relevanta för en själv.

Vi lever i den digitala världen, som lyckligtvis kan stängas av vid behov. Vi kan följa med nyheter om något som hänt för bara en liten stund sedan på andra sidan jorden. Vi får jämnt meddelanden till telefonen från släkt, vänner och kontakter, mejl från kollegor och samarbetspartners, vi följer med andra och uppdaterar själva på social medier. Hur kan en traditionell papperstidning, som utkommer 15 gånger per år, tävla med alla snabba nyheter? Har nutidsmänniskan tid att ens sitta ner och läsa en hel tidning?

Svaret är givetvis att lokala nyheter är det som intresserar oss. Vi vill veta vad som har hänt den senaste tiden i staden, vad föreningar och lokala aktörer håller på med, vi vill läsa intressanta intervjuer med Granibor. Vi vill vara med, delta, eller åtminstone vara medvetna.

Grankullas egna lokala tidning Kaunis Grani har utkommit i 50 år. Det är en ansenlig ålder för en liten lokaltidning. Det är få större tidningar som idag uppnår medelåldern, innan de blir uppköpta eller går i konkurs. Vi får skatta oss lyckliga över att få en kvalitetstidning hemburen gratis!

I Handelsregistrets branschbeskrivning står det så här om Kauniaisten Paikallislehti Oy – Ab Grankulla Lokaltidning: “Bolagets verksamhetsområde är att publicera en tvåspråkig och obunden lokaltidning i staden Grankulla samt idka annan till sin natur allmännyttig publikationsverksamhet som berör Grankulla stad och vars avsikt är att främja samhörigheten och informationsförmedlingen bland stadsborna.” Lokaltidningen agerar fint med att främja samfundskänslan och den har en stabil ställning när det gäller informationsförmedlingsuppgifter i staden.

Vår lokaltidning har även i den föränderliga kommunikations- och mediemiljön bevarat sin ställning som en för Grankullaborna viktig kommunikationskanal som belyser lokala fenomen. I enkäter staden har låtit göra har det gång på gång kommit fram att man anser att Kaunis Grani är den viktigaste informationskällan om ärenden som berör Grankulla stad.

Lokaltidningen har under årens lopp utvecklats och motsvarar numera både till utseendet och innehållet allt bättre dagens värld och läsarnas preferenser. Den nyligen genomförda ”ansiktslyftningen” med nytt typsnitt och ny sidostruktur har omvandlat tidningens medelålders intryck till ung vuxen. Tidningens utseende i sig lockar nu till att ta upp tidningen oavsett om läsaren är skolelev, förvärvsarbetande eller pensionär.

Staden gratulerar 50-åriga Kaunis Grani och önskar framgång under de kommande 50 åren!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *