| YLEINEN - ALLMÄN

Redaktionsrådets ordförande Jan Sundberg: En tidning att lita på

Kaunis Grani fyller 50 år och har under fem decennier förmedlat lokala nyheter och politiska händelser till stadens invånare.

Tidningen är ett kommunalt informationsblad med kommersiell delfinansiering.

Kommunal demokrati och opartisk information till väljarna är oskiljaktiga. Partierna ska givetvis vara partiska när de driver sin sak, men det kommunala beslutsfattandet ska vara korrekt och tillämpningen av besluten opartiska, samma regel gäller det skrivna ordet i Kaunis Grani.

Mycket har hänt i medieutbudet sedan tidningen kom till 1971. Då var papperstidningens glansdagar rådande och de lokala radiosändningarna fick fotfäste, men deras värdefulla insats är dessvärre dåligt dokumenterade i skrift. Idag kan vi bevittna hur medieutbudet bokstavligen har genomgått en explosiv utveckling i mångfald.

Visionen var att med det fria informationsflödet skulle vi få upplysta och bildade människor demokratin till fromma. Sociala medier har dessvärre bidragit till det motsatta där konspirationsteorier av olika slag florerar tillsammans med påhittade fakta om exempelvis covid-19 eller fakta som är ryckta ur sina sammanhang. Inte nog med det, personangrepp mot särskilt kvinnliga politiker och rasistiska hotelser får fritt tillträde.

En tidning som är i den kommunala demokratins tjänst har under rådande omständigheter ett extra ansvar. Till demokratins spelregler hör att vi respekterar varandra trots divergerande preferenser.

Jan Sundberg (andra från höger) är ordförande för tidningens redaktionsråd. På bild även medlemmarna Katri Kallio (t.v.), Tuula Ihamuotila och Markus Jahnsson. Redaktionsrådet fungerar som bollplank för chefredaktören i innehållsfrågor.

Likaledes står den vetenskapliga kunskapen i demokratins tjänst vilket även ska prägla det skrivna ordet i vår tidning. Utan dessa – i mångas tycke självklara grundprinciper – går det inte att skapa förtroende för politiker, kommunens tjänstemän och för Kaunis Grani.

Till vår uppgift hör fortsättningsvis att producera en tidning att lita på och som ges fria händer att analysera och ifrågasätta, men som gör det med respekt, väl underbyggda argument och som inte tillåter osakliga kommentarer och personliga påhopp.

Med detta i bagaget om att ständigt bli påmind om demokratins grundregel har tidningen goda förutsättningar att uppfylla sin roll som en tidning för och om Grankullas invånare nu och i framtiden.

JAN SUNDBERG,

ORDFÖRANDE FÖR REDAKTIONSRÅDET

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *