| KAUPUNKI - STADEN

5 frågor till Konsta Saarela

Konsta Saarela är ny ordförande för samhällstekniska utskottet. Vi ställde fem frågor till honom om utskottets arbete.

 

Du har efter valet tagit över som ordförande för samhällstekniska utskottet. Alla stadsbor väntar med spänning på vad som ska hända med stadshustomten. Vad händer härnäst?

– Den officiella situationen är att planen har remitterats till beredningen och då måste tjänstemännen också returnera ärendet till beslutsprocessen. I praktiken görs ändå riktlinjer upp i den här frågan under stadens strategiprocess och det driver beredningen framåt.

När tror du att fullmäktige kan fatta beslut i frågan?

– Det beror på vad för slags lösning som ska drivas efter strategiprocessen. Ormhusets planer är långt framskridna och en planering av andra lösningar har inte ens inletts. SFP har i sitt valprogram föreslagit en riktgivande omröstning i frågan.

Hur ser du själv på situationen, vilket är det bästa alternativet?

– Jag tycker att vi ska hitta en lösning som stöds av minst 2/3-delar i fullmäktige. Såsom jag tidigare konstaterade i en insändare i KG är det svårt att hitta en kompromiss där tillräcklig bostadsyta, lagom stor massa och ett vettigt pris kombineras och går att förverkliga.

Mäklare i staden säger i detta nummer av tidningen att det råder brist på bostäder i staden. Hur ska detta åtgärdas, utan att staden tappar sin karaktär som villastad?

– Det har producerats i synnerhet höghuslägenheter de senaste åren och planer som möjliggör tillbyggnad (bl.a. Bibelinstitutet, FBK:s tomt, Grankottens tomt, Stationsvägen 10-14) är nästan klara. Enligt min uppfattning är efterfrågan stor på i synnerhet småhustomter och familjebostäder. Här är läget mer utmanande eftersom det finns så lite tomtmark som lämpar sig för småhusbygge. I planerna som bereds har man beaktat kraven på familjebostäder i framtida flervåningshus. Det krävs stram kontroll för att bevara villastaden, d.v.s. hur och var man tillåter att bygga flervåningshus. I den här frågan ska vi också komma till en gemensam ståndpunkt i strategiarbetet i fullmäktige.

Vilka är de viktigaste frågorna – förutom stadshustomten – som samhällsutskottet har på sitt bord under det kommande året?

– Stadsbanan är ett enormt projekt både som investering och för stadsbilden. Alla våra underfarter, infarter till stationerna och stationsperrongerna förnyas. Den finska skolan har också vuxit ut ur sin byggnad och behöver en lösning som bär långt in i framtiden. Ungdomsgårdens sanering är på god väg. Vårt årliga underhåll som förlänger fastigheternas livslängd är också omfattande. Staden har, sett till sin storlek, många utrymmen av olika slag.

Samhällstekniska utskottet 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Konsta Saarela, SFP
(Martin Uunila, SFP)

Vice ordförande
Virva Wahlstedt, Saml
(Ulla Laitinen, Saml)

Bo-Christer Björk, SFP
(Tom Karlemo, SFP)

Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Christel Lamberg-Allardt, SFP)

Sofia Stolt, SFP
(Veronica Fellman, SFP)

Pauli Tuohioja, KD
(Olavi Filppula, Saml)

Hanna-Riikka Myllymäki, Saml
(Marjut Aminoff, Saml)

Jarkko Huttunen, Sannf
(Esko Suominen, Sannf)

Vesa Helkkula, Gröna
(Juha Pesonen, Gröna)

Stadsstyrelsens representant
Tapani Ala-Reinikka, Saml

Ungdomsfullmäktiges representant
Michaela Virkkunen
(Robi Vasko)

Föredragande
direktör för samhällstekniken Marianna Harju

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *