| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Stadens utveckling en hjärtefråga för många

Grankulla är verkligen underbart! Det har jag i höst svarat redan flera gånger då folk frågar hur det är att jobba i Grankulla.

Jag inledde mitt jobb som stadens markanvändningschef i början av augusti. Under de gångna månaderna har jag bekantat mig med denna grönskande, livskraftiga och på alla sätt trivsamma villastad. I och för sig är jag bekant med staden sedan tidigare, eftersom jag tog studenten vid det finska gymnasiet i Grankulla, men en gymnasieelev betraktar kanske sin omgivning med lite annan blick. Jag är glad att så många Grankullabor har kontaktat mig direkt. Mina diskussioner med stadens invånare har gett mig nya insikter om staden och om Grankullas särdrag. Aktiva invånare, en känsla av gemenskap och stadens mångsidiga miljö hör till Grankullas tillgångar. Ärenden som berör tomter, bostäder och planläggning väcker diskussion. Snart sagt alla Grankullabor jag hittills träffat har varit mycket insatta i stadens utbud av tomter och bostäder samt utmaningarna som ansluter till dessa ärenden. Jag är glad att stadens utveckling verkar vara en hjärtefråga för så många.

I det här numret av Kaunis Grani publiceras stadens planläggningsöversikt 2021–2022. Planläggningsöversikten är en sammanställning av alla pågående planprojekt i Grankulla som publiceras varje år. Planernas mål och innehåll preciseras närmare då projekten fortskrider. Det ingår tjugo anhängiga detaljplaneprojekt i årets planläggningsöversikt.

Då den nya fullmäktigeperioden nu har inletts kommer stadens strategi att uppdateras, samt också andra strategiska program, till exempel utvecklingsbilden för markanvändning och boende, vilken styr planläggningen. Fullmäktige godkände den nuvarande utvecklingsbilden för omkring sex år sedan. Utvecklingsbilden uttrycker fullmäktiges syn på hur staden bör utvecklas. Den är till sin natur en strategisk beskrivning av den framtida markanvändningen. I utvecklingsbilden beaktas bl.a. befolkningstillväxtens mål, servicens utvecklingsbehov, regionstrukturen i området och eventuella anhängiga och framtida projekt, som t.ex. trafikprojekt. I november utforskar vi de strategiska riktlinjerna för planläggningen vid ett planläggningsseminarium för fullmäktige. Seminariet har som syfte att nå politiskt samförstånd kring den kommande strategin, där också riktlinjerna för markanvändningen ingår. Jag dristar mig att förutspå att också detaljplanen för stadshuskvarteret, som har väckt en hel del intresse, kommer att tas upp i diskussionen.

Som vi har sett i tidningspressen under hösten så befinner sig bostadsmarknaden i Grankulla i en lite märklig situation. Det finns nästan inga bostäder till salu och hugade köpare vågar inte sälja sina bostäder innan de har säkrat sitt följande hem. Banden är starka till Grankulla som hemort och det kan vi vara stolta över. Just nu finns det en efterfrågan på stora höghusbostäder, men också småhus med trädgårdar är eftersökta. Grankulla har en begränsad areal. Det finns väldigt lite mark som kan planläggas för bostäder och det innebär att fokus för stadens detaljplaneprojekt ligger på att komplettera eller ersätta den befintliga stadsstrukturen. Det är bra om också detta slag av utmaningar för boende i Grankulla kan få synlighet i strategiarbetet och tas upp för diskussion med stadens invånare.

Jag ser också i fortsättningen fram emot direkt kontakt och öppna samtal om dessa ärenden, som är viktiga för stadens invånare.

Ha ett mysigt farsdagsveckoslut,

MINNA PENTTINEN

Markanvändningschef

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *