| YLEINEN - ALLMÄN

Sopsortering över tomtgränserna

Från Kauniala sjukhus ner i den branta backen mot Jorvs sjukhus finns Mossakrogsvägen. I början av vägen på nummer 1 och 3 finns ett sopskjul precis på gränsen mellan de två fastigheterna.

Den gemensamma sophanteringen började för kring 12 år sedan. På granntomten till Mossakrogsvägen 3, d.v.s. Mossakrogsvägen 1 byggdes fyra villor. Deras sopskjul skulle placeras intill grannfastighetens sopskjul, nästan vägg mot vägg.

– Det var ju inte klokt med två sopskjul vid sidan av varandra – i det ena tre familjers sopkärl och i det andra fyra familjers och för precis samma sopor. Där fick vi idén och byggde sedan ett gemensamt skjul. Så fick vi också en större möjlighet att sortera sopor av olika slag, säger Mikko J. Salminen på Mossakrogsvägen 3.

Grannen Bernt Juthström har samma idéer om hur lätt sorteringen är.

– Sorteringen ger mig gott samvete, säger han och konstaterar att han fick det bekräftat under en resa till Stockholm nyligen. En person från Greenpeace stoppade mig på Sergels torg och ville snacka om det globala plastavfallsproblemet. Då konstaterade jag att det är bara att komma till oss och titta – varenda plastbit sätts i det gula kärlet.

Under samma tak står nu fyra sopkärl samt kärl för bio-, energi-, plast-, pappers- och pappavfall, säger Markku Helin. HRM*) tömmer sopkärlen en gång i veckan och varje hushåll får en egen räkning. Pappers- och kartongavfallet sköter ett annat bolag.

I Grani finns många radhuslängor och villor samt små flervåningshus som skulle kunna ha gemensam sophantering. Det är ganska sorglustigt att se radhuslängor där det finns ett blandavfallskärl vid varje länga. Istället skulle de kunna ha ett gemensamt ställe där de kan sortera sopor av alla slag, säger Mossakrogsvägens grannar Bernt Juthström (t.v.), Markku Helin och
Mikko J. Salminen.

– Räkningen kommer till mig och jag delar den jämnt mellan hushållen. Även om det är några steg längre till det gemensamma sopskjulet är nyttan större eftersom vi kan sortera mångsidigare och behöver inte leverera avfallet till RINKI*)-ekopunkterna. Vi har en WhatsApp-grupp där vi ibland påminner om att platta till kartongerna bättre – andelen papp har ökat i och med att näthandeln ökat. Annars har allt gått som smort, säger Helin.

Det torde vara ganska historiskt att en byggnad är på var sida av gränsen till två tomter, säger Salminen och berättar att staden understödde sopprojektet och tillstånden kom snabbt. Det krävdes visserligen en tjock bunt papper, men det blev inga trauman av det, säger Salminen med ett skratt.

Stadens miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt konstaterar att Mossakrogsvägens gemensamma sopskjul är ett gott exempel på samarbete där ett större grannskap gynnas av det och som passar in i Grankullas byggnadskultur.

– Grankullaborna har redan nu en bra möjlighet till återvinning och all slags sopsortering, säger Granlund-Blomfelt.

Det här stöder enligt henne sortering och återvinning:

  • Plast-, glas-, kartongförpackningar samt metallavfall ska sorteras i fastigheter med minst fem bostäder. I fastigheter mindre än så kan man i soptunnan placera ett kärl med flera fack där man kan sortera sina sopor.
  • RINKI-ekopunkterna i Kasaberget och på Grankulla järnvägsstation. n Gemensam sophantering som vid Mossakrogsvägen 1&3.
  • Kierrätyskeskus (återvinningscentralen) i Knektbro på gränsen till Grankulla tar emot bland annat hushållsmaskiner (även trasiga), möbler i gott skick, kläder, husgeråd, farligt avfall och elektronikavfall. (Kolla vad centralen tar emot på kierratyskeskus.fi)
  • Sortti-stationen i Kånala ca 10 km från Grankulla tar emot avfall och återvinningsbart material. Sortti har också en hämttjänst och hyr ut släpvagn. Sortti i Kånala är öppet varje dag. (Kolla öppettider och vilket avfall Sortti tar emot på hsy.fi/sv).
  • I höst öppnar en Mini-Sortti vid återvinningscentralen i Björkby i Vanda. Syftet är att allt sker vid samma lucka, d.v.s. kunden kan under samma besök lämna av sina saker för nytt bruk, återvinning eller som avfall. Mini-Sortti tar emot bl.a. virke, textilier, blandavfall och metall.
  • I second Hand-butiken Lafkan kan Graniborna sälja kläder och sportredskap.
  • HRM:s och återvinningscentralens uppsamlingsbilar kör också till Grankulla. Tidtabellerna finns på webben.
Andelen papp har ökat i och med att näthandeln ökat, konstaterar Markku Helin.

– Ifall det kommer en Mini-Sortti i anslutning till Knektbro återvinningscentral anser jag att Graniborna skulle ha de ypperligaste möjligheterna att sortera och återvinna sina sopor – lätt och nära, säger Granlund-Blomfelt och betonar att allt till syvende och sist hänger på de boendes inställning till sortering och återvinning.

*) HRM ansvarar för fastigheternas sophantering. RINKI ansvarar på ekopunkternas verksamhet, de finns i Grankulla i Kasaberget och på järnvägsstationen.

Om du blev intresserad av gemensam sophantering finns det mer information på HRM:s webbsida hsy.fi/sv.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *