| YLEINEN - ALLMÄN

Städerna i huvudstadsregionen har kartlagt sina invånares välfärd – Nöjda invånare i Grani

Våren 2021 gjordes en välfärdsenkät för huvudstadsregionen och resultaten har nu publicerats. 84 procent är nöjda med förhållandena på sitt bostadsområde. Relativt sett bodde det högsta antalet nöjda personer i Grankulla (91 %).

Sammanlagt 84 procent är nöjda med förhållandena på sitt bostadsområde. I genomsnitt är kvinnor aningen nöjdare än män. Relativt sett bodde det högsta antalet nöjda personer i Grankulla (91 %), och i Vanda var andelen lägre än huvudstadsregionens genomsnitt (77 %).

59 procent upplever att deras livskvalitet i genomsnitt är bra. Bland 75 år fyllda var andelen mindre än bland de yngre åldersgrupperna. Mellan städerna varierade andelen mellan 73 procent i Grankulla till 52 procent i Vanda.

16 procent upplevde psykisk belastning. Bland personer under 55 år var andelen klart större än bland äldre åldersgrupper. I Grankulla var andelen personer som upplevde psykisk belastning minst.

42 procent motionerar tillräckligt enligt hälsorekommendationerna. Män uppnår hälsorekommendationerna för motion oftare än kvinnor, och unga oftare än äldre. För 43 procent av deltagarna har den dagliga motionen minskat på grund av coronaepidemin. Motionen har minskat mest bland 20–54-åringar.

– För var femte person har mängden motion däremot ökat. I Grankulla fanns det största antalet personer som börjat motionera mer, medan det minsta antalet fanns i Vanda, sägs det i undersökningen.

Huvudstadsregionens städer kommer också tillsammans att utarbeta en mer omfattande publikation där man granskar invånarnas hälsa och välfärd mer ingående. Rapporten kommer att publiceras i slutet av året.

Huvudstadsregionens välfärdsenkät är en enkätundersökning där Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla kartlägger sina invånares levnadsomständigheter, hälsa och välfärd. Cirka 25 000 invånare i huvudstadsregionen som fyllt 20 år valdes slumpmässigt ut från befolkningsdatasystemet för att delta i forskningen. Det kom in nästan 12 000 svar, varav 4 800 kom från Helsingforsbor, 3 300 från Esbobor, 2 600 från Vandabor och 1 100 från Grankullabor. Enkätens svarsprocent var 47.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *