| YLEINEN - ALLMÄN

Ny förening stöder barn med specialbehov

Grankullaföreningen Nätverk med inflytande Hen – Du & Jag rf:s verksamhet grundar sig på frivilligverksamhet och erbjuder stöd till barn och ungdomar med specialbehov samt till deras närmaste krets.

Föreningen strävar efter att främja helhetsvälbefinnandet hos denna grupp. Föreningens ordförande Petteri Kyllönen säger att han vill göra sådant som har en samhällelig betydelse.

– Bakgrunden till föreningen är min egen erfarenhet som person med specialbehov och också erfarenheter av att vara förälder till barn med specialbehov. Varje styrelsemedlem har antingen en personlig eller yrkesmässig koppling till frågan, säger Kyllönen.

Föreningen är med i Granimodellen och ordnar hobbyer för unga och barn. Just nu har föreningen avlönade gruppassistenter i en klubb för Mäntymäkiskolans klass 3–4. De leder också en egen sång- och musikklubb för skolans elever på fredagar. Barnen i musikklubben stortrivs. Förstaklassarna Rosa, Erno ja Oona tycker att det bästa är att spela och sjunga.

– Det roligaste är när det finns så många instrument och vi kan byta med kompisarna, säger Luiza, 8 år.

Klubbmedlemmen Aino berättar att hon är med eftersom det finns nya instrument. Vili, 7, gillar särskilt trummorna.

Det krävs ingen tidigare musikerfarenhet även om bland andra Oona och Vili har det. Flera av barnen har även andra hobbyer utöver musikklubben. Rosa och Luiza klättrar och även Oona håller på med sport.

Mångkunniga Aino dansar och går i konstskola och scouterna på fritiden. Lagidrottare är Erno, som spelar fotboll, och Vili, som håller på med innebandy.

Rosa och de andra barnen berättar att de fått nya kompisar i klubben. Luiza gillar också klubbens ledare. Ledare är Kristine Karjalainen från yrkeshögskolan Metropolia.

Petteri betonar betydelsen av barnets egna önskemål när hobbyerna ordnas.

– Det viktiga vore att barnet hittar en trevlig hobby i anknytning till skoldagen och att hen kan delta oavsett vad stödbehovet är, säger han.

Corona har begränsat en aning men istället har föreningen haft gott om tid att skapa sin strategi. I planerna finns ett projekt för digitalt stöd där ungdomar med specialbehov lär ur digitala färdigheter till äldre. Projektet skulle kunna främja dessa ungdomars chanser till jobb i framtiden och minska ensamheten bland äldre i Finland.

Den 7.12 ordnar föreningen en paneldiskussion med Grankulla stad i Nya Paviljongen. Diskussionen handlar om stöd till barn och ungdomar med specialbehov. Föreningen hoppas också hitta nya samarbetspartner.

Granimodellen har kommit bra igång

Granimodellens koordinator Taru Ikäheimonen berättar att arbetet med modellen börjat bra.

– I synnerhet på lågstadiet har klubbarna många deltagare. Det är lite svårare att locka högstadieungdomar till klubbar. Vi ska fundera tillsammans med ungdomarna hur man kunde göra klubbarna mer lockande, säger hon.

Utbudet är verkligen brett:

– Hittills finns det lite beroende på skola bland annat klättring, parkour, matlagning, DigiLab (kodning, 3D-printning mm.), sång och musik, musik/bildkonst, styrketräning, bollsport, bandy, handarbete, dans, Tik Tok, konståkning, handboll och många sporter i en klubb, säger Taru Ikäheimonen.

Hon är glad över hur aktivt lokala föreningar och företag kommit med. Taru tycker det är viktigt med stödet som föreningen Nätverk med inflytande Hen – Du & Jag erbjuder barn och ungdomar med specialbehov.

– Vi vill även i framtiden ta hänsyn till barnen med specialbehov. Barn och familjer som talar andra språk än svenska och finska ska också ha en genuin chans att få information om klubbarna och kunna anmäla sig till dem, säger hon.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *