| KAUPUNKI - STADEN

Grankulla testar inte skolbarn med hemtest

Grankulla stads beredskapsledningsgrupp behandlade restriktionerna vid ett möte på onsdagen den 12.1. Staden beslutade att skolbarn inte åtminstone i detta skede ska testas med hjälp av hemtest under skolveckan.

– Vi inväntar mer nationella instruktioner gällande snabbtesterna, liksom den övriga huvudstadsregionen. Vi beslutade dock att vi erbjuder effektivare FFP2-masker för skolelever och vår personal som jobbar nära människor, åtminstone så länge som incidenssiffrorna är höga, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Gruppen diskuterade också smittspårningen i staden. Mängden smittor är mycket hög och det har medfört att spårningen i Grankulla är väldigt överbelastad. 

– De höga siffrorna syns tack vare vår höga vaccinationstäckning inte åtminstone ännu i ett ökat sjukhusbehov för Grankullabornas del, säger Masar.

Spårningen avslutas inte helt och hållet, men då experter nu anser att de höga smittsiffrorna och fördröjningarna i spårningen inte längre kan begränsa epidemin kommer staden att koncentrera spårningen på riskgrupper och smittorna inom social- och hälsovården.

Stadsdirektör Masars hälsning till Grankullaborna:

– Direktiven är i huvudsak de samma som tidigare. Det är väldigt viktigt att låta sig vaccineras. Vaccinet ger ett bra skydd mot allvarliga former av sjukdomen och vi har gott om vaccinationstider de kommande veckorna. Förutom att ta vaccinet bör vi alla i detta läge agera ansvarsfullt och undvika onödiga möten. Nödvändiga butiksbesök m.m. ska man fortsättningsvis sköta med ansiktsmask och minnas att hålla avstånden. Känner man sig sjuk är det viktigt att stanna hemma, säger Masar.

Koordineringsgruppen i huvudstadsregionen beslutade tidigare i veckan att rekommendationerna om användning av ansiktsmask samt distansarbete fortsätter i hela huvudstadsregionen fram till den 13 februari. Koordineringsgruppen rekommenderade också för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att ledd hobbyverksamhet för barn och unga ska få fortsätta enligt tidigare riktlinjer.  

För närvarande är antalet smittade i huvudstadsregionen högre än någonsin tidigare under epidemin och social- och hälsovårdens bärkraft är hotad.  

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla koordineringsgruppens rekommendationer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *