| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: En strategi för Grankulla – visst är du med?

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en strategi där vilken fullmäktige beslutar om långsiktiga mål för verksamheten och ekonomin.

I kommunstrategin ska man bland annat beakta främjandet av kommuninvånarnas välmåga, ordnandet och produktionen av tjänster, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka samt utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft.

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen och av framtida förändringar i omvärlden och hur de inverkar på hur kommunens uppgifter förverkligas. Kommunstrategin ska utvärderas minst en gång under en fullmäktigeperiod.

Den gällande strategin för Grankulla är för 2018-2022. Trots att det här året precis börjat finns det redan ett utkast till den nya strategin. Den slutliga, godkända strategin styr starkt budgeten för 2023 när arbetet på den börjar i vår och strategin styr även målsättningar, mätare och prioriteringar i kommande budgeter.

Fullmäktigeledamöterna har tillsammans med stadens ledningsgrupp och konsulter som hjälper med strategiarbetet funderat på strategin under tre lördagar. Vad är Grankulla och vad vill vi att staden ska vara i framtiden? Är vi en lummig liten by även imorgon? Hur ser Grankulla ut efter välfärdsområdesreformen? Hur går det ekonomiskt? Vad bygger vi och var? Vad får man för tjänster i Grankulla och vad lite längre bort?

Man kan tänka sig att det finns lika många åsikter som deltagare. Delvis är det så, men en röd tråd och gemensamma tankar kommer man fram till i verkstäder och diskussioner. Grankullas beslutsfattare känner sin egen stad väl.

Trots att fullmäktigeledamöterna och beslutsfattarna representerar stadsborna bör alla få vara med om att göra upp strategin, som styr kommunens verksamhet. Grankullabarn- och -ungdomar har på dagis och skolor fått teckna och ge sin syn på stadens framtid. I höstas fick företagarna svara på en enkät om förutsättningarna för företagande och alla stadsbor fick svara på en enkät om den kommande strategins huvudpunkter. Nu ber vi om respons på tre teman i utkastet: hjälp oss att prioritera och kom med egna förslag. Vi vill höra vad du tycker!

Strategiutkastet är en sammanfattning som tjänstemännen gjort utgående från fullmäktiges tre strategiseminarier. Det slutliga innehållet kommer att kompletteras och uppdateras efter kommuninvånarnas respons, fullmäktigegruppernas kommentarer och den fjärde och sista seminarielördagen. Målet är att fullmäktige godkänner strategin i mars. Vi hoppas att du senast den 26 januari besöker stadens hemsida och deltar i vårt gemensamma arbete.

Ett gott och framgångsrikt nytt år!

Christoffer Masar, stadsdirektör

Camilla Söderström, förvaltningsdirektör

Översättning: Patricia Heikkilä

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *