| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Kauniaisille strategia – olethan mukana?

Kuntalain mukaan kunnalla pitää olla strategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kauniaisten voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2018-2022. Vaikka tämä vuosi on vasta aluillaan, uusi strategia on jo luonnosvaiheessa. Lopullinen hyväksytty strategia ohjaa vahvasti keväällä alkavaa vuoden 2023 talousarviotyötä ja samoin tavoitteiden ja mittareiden asettamista sekä priorisointeja tulevissa talousarvioissa.

Valtuutetut ovat yhdessä kaupungin johtoryhmän sekä strategiatyössä avustavien konsulttien kanssa istuneet yhdessä alas kolmena lauantaina pohtiakseen uuden strategian sisältöä. Mikä Kauniainen on, ja mitä se haluaa tulevaisuudessa olla? Olemmeko pieni vehreä kylä myös huomenna? Miltä Kauniainen näyttää alueuudistuksen jälkeen? Miten meillä menee taloudellisesti? Mitä rakennamme ja minne? Mitä palveluja saa Kauniaisista ja mitä vähän kauempaa?

Voisi ajatella, että mielipiteitä on niin monia kuin työhön osallistujiakin. Osittain näin onkin, mutta punainen lanka ja yhteiset ajatukset löytyvät työpajojen tuloksista ja keskustelujen pohjalta. Kauniaislaiset päättäjät tuntevat oman kaupunkinsa hyvin.

Vaikka valtuusto ja kuntapäättäjät edustavatkin kuntalaisia, kaikkien tulisi saada osallistua kunnan toimintaa ohjaavan strategian laadintaan. Kauniaislaiset lapset ja nuoret ovat päiväkodeissa ja kouluissa tuottaneet kuvia ja näkemyksiä tulevaisuuden kaupungistamme. Syksyllä tehtiin kysely yrittäjille yrittämisen edellytyksistä, ja kaikille kuntalaisille kysely tulevan strategian painopisteistä. Nyt pyydämme luonnosversion kolmesta teemasta palautetta; auta priorisoimaan ja anna omia ehdotuksia. Haluamme kuulla, mitä mieltä sinä olet!

Kommenteilla oleva strategialuonnos on virkamiesten kolmen valtuuston strategiaseminaarin pohjalta tekemä yhteenveto. Strategian lopullinen sisältö tulee vielä täydentymään ja päivittymään kuntalaispalautteen, valtuustoryhmien kommenttien ja neljännen ja viimeisen strategiaseminaarin myötä. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian maaliskuussa. Toivomme, että viimeistään 26.1. käyt kaupungin kotisivuilla osallistumassa yhteiseen työhömme.

Hyvää ja menestyksekästä alkanutta vuotta!

Christoffer Masar, kaupunginjohtaja

Camilla Söderström, hallintojohtaja

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *