| - KULTUREN

Nya vindar på Grankulla Musikinstitut

Något nytt och något gammalt. Så skulle man kunna beskriva de senaste förändringarna bland lärarna på Grankulla Musikinstitut.

Operasångaren och sopranen Angelika Klas-Fagerlund började som lärare i klassisk sång hösten 2021 medan långvariga musikläraren för småbarn, Heini Mansikkakorpi, återvände från sin moderskapsledighet efter årsskiftet. Båda hoppas kunna bidra med nya synvinklar och sätt att undervisa musik.

– Jag blev i själva verket tillfrågad till det här jobbet, säger Klas-Fagerlund. Rektorn Satu Roberg ringde till mig och övertalade. Musikinstitutets förra lärare i klassisk sång skulle pensioneras och därför hade musikinstitutet en plats ledig. Samtalet kunde inte ha kommit mer lägligt. Coronan har redan länge drabbat kulturbranschen och oss artister som uppträder hårt. Jag hade tvingats ställa in en stor konsertturné och nedstängningen i kulturbranschen i december för ett år sedan gjorde slut på de sista föreställningarna. Men jag håller trots allt fortfarande konserter vid sidan undervisningen. Jag har märkt att uppträdande och undervisning stöder varandra. Därför håller jag konserter och håller grupptimmar för mina elever och vi uppträder för publik. Vi kommer att uppträda i vår och bland annat i april har vi en Mozart-konsert.

Klas-Fagerlund har tiotalet elever i klassisk sång. Hon berättar att elevens typiska väg till sånglektioner går via grundstudier i musik och instrument. Det här behöver eleven inte nödvändigtvis ha i grunden bara hen är minst 13 år och vill utveckla sin röst.

– Jag är ytterst intresserad av mina elevers röster och känner ett stort ansvar för att vårda och instruera mina elevers röster medan jag lär ut sångteknik och en frisk helhetsbetonad röstanvändning. Det är intensivt att undervisa och sjunga och det kräver ömsesidigt förtroende och stenhård koncentration av både lärare och elev. Sång är dessutom mycket terapeutiskt, säger Klas-Fagerlund och tillägger att hon är speciellt glad över att ungdomar vill studera klassisk musik.

Klas-Fagerlund berättar att hon som lärare är mild, men krävande och hon betonar elevens eget ansvar över sin utveckling och sitt lärande. Det räcker inte att man bara går på sånglektionerna. Precis som med andra instrument ska man också öva mellan sånglektionerna. Dessutom handlar det inte bara om att sjunga utan också om hela musikkunskapen kring verken.

– Jag hoppas och förutsätter att eleven också bekantar sig med sångtexten, kompositören och tidsandan då verket komponerades. Genom det här får man en kontakt med sångmusikens stora värld. Utan den här helheten förblir verket ytligt, säger Klas-Fagerlund.

Musiklekskoleläraren Heini Mansikkakorpi undervisar de yngre barnen och hon återvände i januari från sin föräldraledighet. Mansikkakorpi on har jobbat på musikinstitutet sedan 2016 och är utbildad musik- och dramapedagog samt konstfostrare (FM).

– Musikundervisningen för små barn följer på musikinstitutet läroplanen för grundläggande konstutbildning. Vår musikundervisning är målmedveten och stöder barnens utveckling och tillväxt. Mina elever är från tre månader och upp till skolåldern. Grupperna är indelade i åldersklasser och i undervisningen tar man hänsyn till barnens olika utvecklingsskeden allmänt och vad gäller musik. För bebisar och småbarn finns egna grupper där även föräldrar deltar, barnen i lekåldern har musiklekskolor och konstmusiklekskolor. De lite äldre har kantele- och ukulelegrupper och skoleleverna bland annat musikteatergrupper. Jag undervisar grupper i Grankulla simhalls musikklass och på Ankdammens daghem, säger Mansikkakorpi.

Mansikkakorpi spelar förutom kantele och ukulele även piano.

– På timmarna sjunger, spelar och rör vi oss och kombinerar musiken med olika konstformer. Vi bekantar oss med musikens grundbegrepp genom upplevelser och som en helhet. Vi kan till exempel måla med vattenfärger i takt med musiken och sedan påminna oss om rytmen genom forskat i ämnet och utvecklat en att se på bilderna. Att lära sig med olika sinnen stöder inlärningen som helhet, säger Mansikkakorpi.

Mansikkakorpi berättar entusiastiskt hur hon forskat i ämnet och utvecklat en helt ny studieenhet med den här metoden. Som ett resultat av Mansikkakorpis framgångsrika utvecklingsarbete startar två konstmusiklekskolor på musikinstitutet i vår.

– Småbarnsfostran i musik är en värdefull gåva till ett barn. Det är evidensbaserat att musik främjar utvecklingen av barnets hjärna på många sätt. Musicerande främjar utvecklingen av tal, koncentrationsförmåga, matematiskt tänkande, motorik, problemlösning och sociala färdigheter, säger Mansikkakorpi.

Musikinstitutet har ytterligare en ny grupp:

– Musikskola för barn som behöver särskilt stöd. I undervisningen används stödtecken, bildkommunikation och figurnoter. Jag önskar att musik som hobby skulle vara en rättighet för alla barn, säger Mansikkakorpi.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

GRANKULLA MUSIKINSTITUT (grundat 1970) är en tvåspråkig musikläroinrättning som ger grundläggande konstutbildning enligt den omfattande läroplanen för musik. Musikinstitutet får understöd av undervisnings- och kulturministeriet och Grankulla stad. Undervisningen sker enligt Utbildningsstyrelsens läroplan. Undervisning ges mångsidigt i både klassiska genrer och pop/jazz. Musikinstitutet har cirka 400 elever i en ålder från 3 månader till vuxna. Institutet har kring 40 lärare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *