| YLEINEN - ALLMÄN

Pertti Eklund in memoriam

Teknologie licentiat Pertti ”Pepe” Eklund, som länge var med i kommunalpolitiken i Grankulla, dog den 24.9.2021.

Han föddes i Åbo 29.3.1936. Jag fick dödsbudet överraskande först under en gudstjänst i början av oktober.

Pepe framhävde aldrig det han gjorde trots att han var med och påverkade i många stora projekt som fullmäktigeledamot i Grankulla, i styrelsen och olika nämnder. Han var särskilt intresserad av markanvändning, sanering och byggande. Hans förslag och beslut var ofta avgörande för att driva projekt såsom ishallen, Nya Paviljongen och Villa Breda framåt. Till min lycka fick jag stort stöd och hjälp av honom för att bygga fler klassrum och förstora matsalen i Kasabergsskolan. Han blev ibland tvungen att jäva sig i början av Grankulla centrumbygge eftersom Esbo stad ägde en del av marken i centrum. Han jobbade nämligen då för Esbo stads tekniska nämnd. Han var chef för Esbos geotekniska avdelning och blev pensionerad 1999.

Pertti Eklund var mycket rättvis och ärlig både i sina förtroendeuppdrag och i övriga livet. Han såg till att beslut blev till och genomfördes ända till slut. Familjen var ytterst viktig. Sin fru Irma träffade han på teknologernas berömda Poli-dans 1958. De reste mycket ända till de sista åren till exotiska ställen, såsom Kuba. Att fira sommarlov och annan semester på sommarstället i Libelits var viktigt för hela familjen. Ända till slutet berättade Pepe för mig om vilka underhållsprojekt han höll på med där. När det handlade om nytt tak på det stora huset frågade jag honom ”inte går du väl där uppe på taket med arbetsgubbarna?”. ”Nej inte då”, sade Pepe men tillade att han övervakade arbetet noga. Samlingspartisten Pertti Eklund lämnade sitt kommunala förtroendeuppdrag 2017, efter 36,5 år i ett sträck. Han ringde ändå ofta upp mig och frågade när vi sågs om vad som var på gång i kommunfullmäktige. Han följde med besluten i fullmäktige, styrelsen och utskotten, men ville även höra min åsikt om dem. Det som fortfarande lite störde honom från tiden i fullmäktige var att hans favoritidé att flytta de tekniska utrymmena till grottan i samband med bollhallen aldrig vann gehör bland de andra beslutsfattarna.

Pertti Eklund var med i många olika föreningar och var speciellt aktiv i Esbo-Grankulla Reservofficerare. Hans ståndaktighet och rättvisa sätt att driva frågor gav honom många ansvarsfulla föreningsuppdrag. Han betonade aldrig det han åstadkommit även om det ofta handlade om bra saker i rätt riktning. Pepe efterlämnar inte bara sin fru Irma, utan också barnen Kai och Ira med familjer sörjer och saknar Pepes trygghet och faderskap.

TAPANI ALA-REINIKKA, PEPES VÄN

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *