| KAUPUNKI - STADEN

Inga kräftor i Gallträsk nu, men frågan utreds vidare

I en fullmäktigemotion i höstas föreslog Mikko J. Salminen (Saml) att staden ska utreda möjligheten att plantera ut kräftor i Gallträsk. Motionen har nu behandlats av fullmäktige och det blir inga kräftor i Gallträsk – åtminstone inte för tillfället.

Samhällstekniska utskottet föreslog vid sitt möte i höstas att kultur- och fritidsutskottet ska göra en mer omfattande behovsutredning av den framtida användningen av Gallträsk. Det finns många önskemål om användningen av Gallträsk och de fritidsaktiviteter som kunde utövas där. En del av önskemålen kan rentav vara sinsemellan motstridiga, eller åtminstone rimma illa med målen för att skydda sjöns natur och till exempel fredningen av fåglarnas häckningstid.

– I anslutning till behovsutredningen kunde det vara en bra idé att göra en invånarenkät om fritidsaktiviteter. I det sammanhanget kan man utreda närmare om utplantering av kräftor och beviljande av tillstånd för kräftfångst hör till de aktiviteter som folk önskar sig vid Gallträsk och som staden eventuellt ska omsätta i praktiken. Om man inom den närmaste framtiden vill muddra sjön så bör eventuell utplantering av kräftor göras först efter att muddringsprojektet har slutförts, säger utskottet som fullmäktige hänvisar till i sitt svar på fullmäktigemotionen.

Fullmäktige konstaterade vid sitt möte den 14.2 att motionen nu är slutbehandlad. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *