| KAUPUNKI - STADEN

Staden: Grankulla följer aktivt läget i Ukraina-krisen

I offentligheten förekommer nu på grund av krisen i Ukraina många frågor om befolkningsskydd. Frågor ställs också i Grankulla.

 

Grankulla stad följer aktivt med läget och myndigheternas agerande och informerar invånarna genast när situationen så kräver.

Från t.ex. räddningsväsendet poängterar man att det inte för närvarande mot Finland riktas något sådant hot, vilket skulle förutsätta att myndigheter beordrar att befolkningsskydd eller jodtabletter tas i bruk.

– Stadens beredskapsledningsgrupp följer väldigt noga med den rådande krisen, dess skeden och vilka beslut och anvisningar finska statsmakten och de övriga myndigheterna fattar. Vi kommer att fatta lokala beslut, ifall och när det är tid för sådana, på basis av myndighetsbeslut och informera aktivt om dem, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Grankullas befolkningsskydd finns i berget under Granhultsskolan. Skyddet har två ingångar, en vid Stationsvägen 23 och den andra vid Elevhemsvägen 11. För närvarande är befolkningsskyddets kapacitet 1500 personer, vilket i förhållande till invånarantalet relativt taget är bland de högsta i landet. Därtill finns befolkningsskyddsrum i de husbolag som är större än 1200 m2 För dessa ska varje bolag ha en utsedd befolkningsskyddsansvarig.

Då befolkningsskydd tas i bruk sker det alltid med myndighetsbeslut, varefter skyddet ska iståndsättas inom 72 timmar.

Räddningsverket har sammanställt ofta ställda frågor kring befolkningsskydd (pdf på finska)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *