| KAUPUNKI - STADEN

Konstfostran har en gedigen tradition i Grankulla

Konst och konstfostran har i alla tider varit central i utvecklingen av Grankulla. Stad blev Grankulla 1972. Grankulla musikinstitut grundades 1970. Finlands äldsta konstskola, Grankulla konstskola grundades 1978. Sporren till att grunda en konstskola kom när grundskolan infördes på 1970-talet och undervisningen i konstämnen minskade med mer än 70 procent.

Musik och bildkonst är båda egna ämnen och deras uttrycksform, undervisningsplaner, pedagogik, målsättningar och kriterier avviker delvis från varandra. Samarbete innebär ändå att vi kan erbjuda olika slags undervisningskombinationer där barn och ungdomar får undervisning och möjlighet till multikulturellt uttryck, säger rektorn för Grankulla konstskola Hannamaija Heiska och rektorn för Grankulla musikinstitut Satu Roberg.
Kaumo Big Band och Blues Brothers i Nya Paviljongen. Dirigent Albinus Borg.
Konstskolans elever bygger Fredsduva av snö i februari 2022.

Grankulla konstskola och Grankulla musikinstitut har samarbetat nästan lika länge som de existerat. Samarbetet startade genom olika slags samarbetsprojekt. Resten är sedan historia. Samarbetet och nya, innovativa arbetsformer har väckt uppmärksamhet och inspirerat andra institut att göra likadant. Både Konstskolans och Musikinstitutets undervisning lyder under Utbildningsstyrelsen.

”Ekologisk höst” som tema i konstskolan i Grankulla.

Heiska berättar att grundundervisningen är en del av utbildningssystemet i Finland och undervisningen styrs av lagen om grundläggande konstundervisning. Lärarna och rektorerna är högutbildade, proffs och pedagoger i sin egen bransch. I Grankulla deltar cirka 600 barn och ungdomar i grundundervisningen i konst. Studiestigen går via grundläggande konstfostran för småbarn till fördjupade studier, varefter man kan söka sig till yrkesutbildning. Internationellt sett är den här målinriktade grundstudiestigen som fortskrider från en nivå till annan unik i världen.

– Vid sidan av grundundervisning erbjuder båda skolorna också traditionell hobbyverksamhet som barn och ungdomar kan söka sig till i vilken ålder som helst. Den nya studieplanen betonar att varje elev framskrider i sin egen takt och enligt sina egna styrkor. Att kombinera olika slag av konst förutsätter kunniga pedagoger med en innovativ och förutsättningslös inställning till nya undervisningsmetoder och konstuttryck. Inlärningens spiral går från lärare till lärare och elev till elev över konstgränserna, säger Heiska och Roberg.

Rektorerna berättar att det finns så många gemensamma projekt och återkommande samproduktioner att det är omöjligt att räkna upp allt här.

Musikinstitutets rektor Satu Roberg (t.v) och Konstskolans rektor Hannamaija Heiska.

– Vi deltar regelbundet i breda samarbetsproduktioner där Musikinstitutets elever spelar och Konstskolans elever planerar och står för den visuella delen såsom scenografi, illustrationer och till och med kostymerna för musikerna. Den senaste stora produktionen var tonsättaren Modest Musorgskijs diktverk Tavlor på en utställning som framfördes som ett landsomfattande samarbetsprojekt. Konstskolan planerade och förverkligade verkets visuella delar (bilder och videor), som visades under konserten. På internationell nivå skapade vi vetenskaps- och konstverk med hjälp av ljud och ljus för det nordiska undervisningsförnyande projektet Biophilia. Syftet var att lyfta fram naturvetenskap med hjälp av konst och konst med hjälp av vetenskap. I den deltog också grundskolorna i Grankulla och staden. Verken visades i hela Norden.

Roberg ledde det fyraåriga projektet. Hon säger att Grankulla lyste i projektet som modell för en stad som stöder ungdomars konststudier.

Nya Paviljongen har varit föreställningsarena för många samkonstverk. Andra mer exotiska platser, såsom Träskmossen, har också använts. Längs Träskmossens spångade led visades konstverk ackompanjerade av levande musik. Granimodellens MuVisJuniori-klubb fick äran att under Grankulla musikfest uppträda inför fullt hus tillsammans med gräddan av Finlands konstnärer. Eleverna har också deltagit i andra opera- och musikalproduktioner i samband med stora kulturtillställningar. Målningar på segelduk av Konstskolans elever kan man beundra medan man plaskar i simhallen. Det nyaste projektet är konstskolelevernas porträtt av riksdagsledamöterna. Nyhet i sommar är ett konstläger som kombinerar musik och bildkonst.

Heiska och Roberg berömmer både Grankulla stad och stadsborna för att de insett betydelsen av konst i barnfostran. Grankulla är med i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och har sin egen Granimodell med syftet att alla barn och ungdomar ska kunna ha en hobby de tycker om och som är gratis och kopplad till skoldagen. Modellen stöder bland annat samundervisning i konst för lågstadie- och högstadieelever (MuVis Junior och MuVis Youngster).

I musikundervisningen för små barn spelar och sjunger man. Dessutom leker man motoriska lekar.

Efter berömmet blir Heiska och Roberg allvarligare. Båda skolorna har börjat få trångt i sina lokaler och det begränsar deras verksamhet. Utbildningsstyrelsens studieplaner, som båda skolorna följer, förutsätter många nya undervisningsmetoder tack vare ny teknik och digitalisering. Dagens utrymmen lämpar sig inte för det som sådana. Heiska och Roberg hoppas att skolornas specialbehov beaktas och att de får berätta om sina behov redan när nybyggen eller saneringar planeras.

– En specialdröm är att på nytt blåsa liv den tidigare aktuella idén Kulturkulla som skulle förverkligas i anslutning till Nya Paviljongen, Odenwall och ungdomsgården, säger Heiska och Roberg förhoppningsfullt.

Skolornas studieplaner finns att se på deras webbsidor:

kauniaistenkuvataidekoulu.fi

kaumo.fi

******

Konstundervisningens och -hobbyns många ansikten

  • Konst- eller musikstudierna kan vara en hobby eller leda till examen och via det kan ungdomarna söka sig till yrkesskola eller yrkeshögskola. På många studieområden får man tilläggspoäng för en examen från grundundervisning i konst.
  • Oavsett vilket yrke de studerande sedan får ger konstfostran kompetenser i kreativt tänkande och uttryck som gynnar även i andra än konstbranscher.
  • Forskning visar att högklassig konstundervisning stöder ungdomarnas välmående och motverkar utslagning. En kompetent pedagog tar hänsyn till barnens och ungdomarnas olika utvecklingsskeden och de vet hur de ska stöda deras tillväxt till uppbyggande tänkande och välmåga.
  • I Grankulla konstskola betonas gemenskap och betydelsen av att jobba tillsammans. Ett exempel på detta är ett staketmålningsprojekt i samband med bygget av Grankulla köpcentrum. Projektet var öppet för alla Granibor.
  • Både Konstskolan och Musikinstitutet har förbundit sig vid att följa Grankulla stads strategi att främja hållbar utveckling. Hållbar utveckling är mycket mer än återvinning och sortering.
  • Inom ramen för Granimodellen finns grupperna
  • MuVisJunior (3–6-klassare) och MuVisYoungster (högstadiet) som erbjuder barn och ungdomar möjlighet att med låg tröskel delta i gratis undervisning på båda språken.
  • Familjens ekonomiska situation är inte ett hinder för att börja med hobbyer och inte heller ett hot för att hobbyn slutar om familjens ekonomi plötsligt försämras. Både Musikinstitutet och Konstskolan har frielevsplatser, som det lönar sig att höra sig för om.

******
Kuvataidekoulun projektityöskentelyä Musorgskyn Näyttelykuvia -produktioon 2019-2020
https://youtu.be/HziXoWM4GuY

******
Kuvataidekoulun yhteisöllinen aitamaalaustapahtuma
https://youtu.be/kXqIeAnVwoU
******
Kauniaisen kuvataidekoulu
https://www.youtube.com/watch?v=FpnrBaFf-NA

******
Kaumon videolinkit:
https://youtu.be/sFvCKyzW09w

Den landsomfattande symfoniorkestern Pictures var ett stort projekt som gjordes i samarbete med i samarbete med Grankulla stad. Elever från Grankulla konstskola skapade konstverk till musiken. De övriga konserterna var i Karleby och Vasa. (Tallenne Arto Kallio).

******
Lintu, lettu ja kettu

Lintu, lettu ja kettu

MuVis-eftermiddagsklubben (text, melodi och animation)

Grankulla musikinstitut och Grankulla konstskola har tillsammans utvecklat konceptet MuVis, som förenar bildkonst och musik till en helhet. Undervisningen är öppen eftermiddagsverksamhet avsett för alla barn. instud. Ann-Christine Träskelin & Ulla Hairo-Lax
******

https://youtu.be/NM3_eazL5iQ

Kaumosången är Grankulla musikinstituts 50-årsjubileumssång, som har gjorts till en musikvideo till vår allas glädje! Videon är filmad i vårt hus Villa Vallmogård. Musiken är komponerad av vår lärare Pauliina Lerche, som också gjort texten till sången.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *