| KAUPUNKI - STADEN

Taidekasvatuksella on juureva jalansija Kauniaisissa

Taide ja sen opetus ovat kautta Kauniaisten historian olleet kaupunkikehittämisen keskiössä. Kauniainen sai kaupunkioikeudet 1972. Kauniaisten musiikkiopisto oli perustettu 1970. Suomen vanhin kuvataidekoulu, Kauniaisten kuvataidekoulu perustettiin 1978. Kuvataidekoulun perustamiselle pontta antoi 1970-luvun peruskoulu-uudistus, joka poisti koulujen kuvataiteen oppitunneista yli 70 prosenttia.

Musiikki ja kuvataiteet ovat kumpikin omia opetusaineita ja niiden ilmaisumuoto, opetussuunnitelmat, pedagogiikka, tavoitteet ja kriteerit poikkeavat osin toisistaan. Yhteistyö kuitenkin mahdollistaa, että voimme tarjota erilaisia opetuspaketteja, jolloin lapset ja nuoret saavat opetusta ja mahdollisuuksia monitaiteelliseen ilmaisuun, kertovat Kauniaisten kuvataidekoulun rehtori Hannamaija Heiska ja Kauniaisten musiikkiopiston rehtori Satu Roberg.

Kaumo Big Band ja Blues Brothers Uudessa Paviljongissa. Kapellimestarina Albinus Borg.
Kuvataidekoulun oppilaat rakentavat lumesta Rauhankyyhkyä helmikuussa 2022.

Kuvataidekoulun oppilaat rakentavat lumesta Rauhankyyhkyä helmikuussa 2022.Kuvataidekoulun oppilaat rakentavat lumesta Rauhankyyhkyä helmikuussa 2022.Kauniaisten kuvataidekoulu ja Kauniaisten musiikkiopisto – granilaisten tuntemat Kuvis ja Kaumo – ovat tehneet yhteistyötä lähes niin pitkään, kun ovat olleet toiminnassa. Yhteistyö lähti aikoinaan liikkeelle erilaisten yhteisprojektien kautta. Loppu onkin sitten historiaa. Oppilaitosten yhteistyö ja uudet innovatiiviset työmuodot on huomattu myös valtakunnallisella tasolla ja monen taideoppilaitokset ovat ottaneet tästä mallia. Sekä Kuviksen että Kaumon opetus on Opetushallituksen alaista oppilastoimintaa.

”Ekologinen syksy” teemana kuvataidekoulussa Kauniaisissa.

Heiska kertoo perusopetuksen olevan osa Suomen koulutusjärjestelmää ja opetus on säädetty taiteen perusopetuksesta säädetyssä laissa ja asetuksessa. Opettajat ja rehtorit ovat korkeasti koulutettuja, oman alansa ammattilaisia ja pedagogeja. Kauniaisissa taiteen perusopetuksessa on noin 600 lasta ja nuorta. Opintopolku etenee varhaisiän taidekasvatuksen perusopinnoista syventäviin opintoihin, minkä jälkeen voi hakeutua ammatillisiin opintoihin. Kansainvälisesti katsottuna tällainen tavoitteellinen ja tasolta toiselle etenevä taiteen perusopetuspolku on ainutlaatuinen, eikä tällaista ole missään muualla maailmassa.

– Perusopetuksen rinnalla molemmat oppilaitokset tarjoavat toki myös perinteistä harrastustoimintaa, johon lapsi tai nuori voi hakeutua mukaan missä ikävaiheessa tahansa. Uusi opetussuunnitelma nimenomaan korostaa, että jokainen oppilas etenee omaa tahtiaan ja omien vahvuuksien mukaisesti. Eri taidemuotojen yhdistämisen edellytyksenä ovat osaavat pedagogimme, joilla on innovatiivinen ja ennakkoluuloton ote kokeilla uusia opetusmuotoja ja taiteen ilmaisukeinoja. Oppimisen spiraali toimii opettajalta toiselle ja oppilaalta toiselle yli taiderajojen, Heiska ja Roberg painottavat.

Rehtorikaksikko kertoo, että yhteisiä projekteja ja säännöllisesti toistuvia yhteistyöproduktioita on kertynyt niin paljon, että kaikkia on aivan mahdoton tähän listata.

Kaumon rehtori Satu Roberg (vas.) ja Kuviksen rehtori Hannamaija Heiska.

– Teemme säännöllisesti laajempia yhteistyöproduktioita, joissa Kaumon oppilaat soittavat ja Kuviksen oppilaat suunnittelevat ja tekevät visuaalisen puolen, kuten lavasteet, kuvituksen ja jopa esiintymisasut. Viimeisin isompi produktio oli säveltäjä Modest Musorgski Näyttelykuvia-niminen teos, joka esitettiin valtakunnallisena yhteistyösinfoniaorkesterin esityksenä. Kuvis suunnitteli ja toteutti teosten osien visualisoinnin (kuvat ja videot), jotka konsertin aikana heijastettiin yleisön nähtäväksi. Kansainvälisellä tasolla teimme valoon ja ääneen perustuvia tiede- ja taideteoksia pohjoismaiseen opetuksenkehittämisprojekti Biophiliaan. Sen tarkoitus oli tuoda esille tiedettä taiteen ja taidetta tieteen kautta. Kuviksen ja Kaumon lisäksi projektissa olivat mukana myös Kauniaisten peruskoulut sekä kaupunki. Teoksia esiteltiin kaikissa Pohjoismaissa. Nelivuotista projektia johti Roberg, joka kertoo Kauniaisten nousseen esille mallikkaana, nuorten taideopintoja tukevan kaupunkina.

Uusi Paviljonki on tullut tutuksi monen yhteisteoksen esityspaikkana, kuten myös erikoisemmat paikat – kuten Träskmossenin suo. Tässä taidetempauksessa pitkospuureitin varrella nähtiin taideteoksia elävän musiikin säestyksellä. Granimalli-hankkeen MuVisJuniori-kerho sai kunnian esiintyä Suomen eturivin taiteilijoiden kanssa täydelle salille Kauniaisten musiikkijuhlassa. Tapahtumaosallistumisista mainittakoon Kauniaisten musiikkijuhlat ja monet muut yhteiset ooppera- ja musikaaliproduktiot suuremmissa taidetapahtumissa. Kuviksen oppilaiden purjekankaille toteuttamia maalauksia voi ihailla uimahallissa polskutellessa. Tuorein projekti oli kansanedustajien muotokuvat taidekoululaisen silmin. Tänä kesänä tarjoamme uutena toimintamuotona taideleiriä, joka yhdistää musiikin ja kuvataiteen.

Heiska ja Roberg kiittävät sekä Kauniaisen kaupungin päättäjiä että kauniaislaisia siitä, että taiteen merkitys lasten ja nuorten kasvatuksessa on ymmärretty. Kauniainen on mukana Harrastamisen Suomen mallissa ja sen osana oma Granimalli, joiden tarkoitus on mahdollistaa lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Granimalli tukee muun muassa yhteistaideopetusta sekä alakoululaisille (MuVis Junior) että yläkoululaisille (MuVis Youngster).

Muskarissa paitsi soitetaan ja lauletaan, tehdään myös motorisia leikkejä.

Kiitosten jälkeen Heiska ja Roberg hieman vakavoituvat. Molempien oppilaitoksien tilat kun alkavat käydä ahtaiksi ja se rajoittaa oppilaitosten toimintaa. Opetushallituksen opetussuunnitelmaan – jota molemmat oppilaitokset noudattavat – sisältyy paljon uuden teknologian ja digitaalisuuden mukanaan tuomia taideopetuksen muotoja, joihin nykyiset tilat eivät sellaisenaan taivu. Heiska ja Roberg toivovat, että oppilaitosten erityistarpeet huomioitaisiin uudisrakennuksia tai peruskorjauksia suunniteltaessa, ja että heitä kuultaisiin jo suunnitteluvaiheessa.

– Erityishaaveena on nostaa uudestaan esille jo aiemmin ehdotettu hanke Kulttuurikukkulasta, joka toteutettaisiin Uuden Paviljongin, Odenwallin ja nuorisotalon yhteyteen, Heiska ja Roberg huokaisevat toiveikkaana.

Koulujen opetussuunnitelmiin voit tutustua koulujen kotisivuilla:

kauniaistenkuvataidekoulu.fi

kaumo.fi

******

Taideopetuksen ja -harrastuksen monet kasvot

  • Harrastamisen lisäksi päättötodistukseen johtavien opintojen kautta voi hakeutua ammatti- tai korkeakouluopintoihin. Monilla opintoaloilla taiteen perusopetuksen päättötodistuksesta saa hakuvaiheessa lisäpisteitä.
  • Mihin tahansa ammattiin opiskelijat päätyvätkin, antaa taidekasvatus sellaisia luovan ajattelun ja ilmaisun välineitä, joilla pärjää pitkälle muillakin kuin taidealoilla.
  • Laadukas taidekasvatus tukee tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia sekä estää syrjäytymistä. Osaava ja ammattitaitoinen pedagogi huomioi lapsen ja nuoren kehityksen eri ikävaiheet ja heillä on taitoa tukea lasten ja nuorten kasvua kohti rakentavaa ajattelua ja hyvinvointia.
  • Taideilmaisu vahvistaa ajattelun taitoja sekä luovuutta ja lapsi oppii pitkäjänteiseen tekemiseen.
  • Kauniaisten kuvataidekoulu painottaa yhteistöllisyyden ja yhdessä tekemisen merkitystä. Esimerkkinä tästä on Kauniaisten ostoskeskuksen rakennusvaiheessa toteutettu aitamaalausprojekti, joka oli avoin kaikille kauniaislaisille.
  • Sekä Kuvis että Kaumo ovat oppilaitoksina sitoutuneet Kauniaisten kaupungin kestävän kehityksen edistämisen strategiaan. Kestävä kehitys on paljon enemmän kuin kierrätys ja lajittelu.
  • Granimalli-hankkeen ryhmät MuVisJunior (3–6 luokka-laisille) ja MuVisYoungster (yläkouluikäisille) tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua yhteistaideopetukseen ns. matalalla kynnyksellä, maksuttomasti ja molemmilla kotikielillä. Youngster tuo yhteen bändi-toiminnan ja katutaiteen eri muotoja.
  • Perheen taloudellinen tilanne ei ole este lasten harras-tuksen aloittamiseen, eikä myöskään lopettamiseen tilanteissa, jossa perheen taloudellinen tilanne äkkinäisesti heikentyy. Sekä Kaumolla että Kuviksella on vapaaoppilaspaikkoja, joita kannattaa tiedustella.

******
Kuvataidekoulun projektityöskentelyä Musorgskyn Näyttelykuvia -produktioon 2019-2020
https://youtu.be/HziXoWM4GuY

******
Kuvataidekoulun yhteisöllinen aitamaalaustapahtuma
https://youtu.be/kXqIeAnVwoU
******
Kauniaisen kuvataidekoulu
https://www.youtube.com/watch?v=FpnrBaFf-NA

******
Kaumon videolinkit:
https://youtu.be/sFvCKyzW09w

Modest Musorgsky Näyttelykuvia – sinfoniaorkesteriprojekti, jossa musiikkiopiston oppilaat soittivat ja kuvataidekoulun oppilaat toteuttivat visuaalisen osuuden (osa konsertista 2020 Uusi Paviljonki). Muut esitykset olivat Kokkolassa ja Vaasassa. (Tallenne Arto Kallio).

******
Lintu, lettu ja kettu

Lintu, lettu ja kettu

Granimallin MuVis-iltapäiväkerho (sanat, sävel ja animaatiot)

Kauniaisten musiikkiopiston ja Kauniaisten kuvataidekoulun yhteistyössä kehittämä MuVis yhdistää kuvataiteen ja musiikin opiskelun yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetus on avointa iltapäivätoimintaa kaikille lapsille. valm. Ann-Christine Träskelin & Ulla Hairo-Lax
******
https://youtu.be/NM3_eazL5iQ

Kaumolaulu on  Kauniaisten musiikkiopiston 50 -vuotisjuhlalaulu, josta on tehty musiikkivideo meidän ja teidän kaikkien iloksi. Kuvauspaikka on musiikkiopistotalomme Villa Vallmogård. Laulun on säveltänyt ja sanoittanut opettajamme Pauliina Lerche.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *