| KAUPUNKI - STADEN

Nytt dagis underlättar platsbristen i Grankulla

Daghemmet Ekkulla, som byggs vid tidigare Villa Anemone, kommer att öppna sina dörrar nästa år.

 

Priset för den nya enheten, som stadsstyrelsen beviljade tilläggsanslag för i februari, ligger på omkring 3 360000 euro.

– Vår förhoppning är att kunna starta verksamheten i början av nästa år, säger Annika Hiitola, chef för småbarnspedagogiken i staden (bilden).

Enheten får fem grupper, och tyngdpunkten ligger på yngre barn, det vill säga barn under tre år.

– Det exakta barnantalet beror på deras ålder, men om man tänker sig att tre av grupperna har under 3-åringar och två över 3-åringar så får 78 barn plats där, säger Hiitola.

Tanken med den nya enheten är att småbarnspedagogiken ska kunna avstå från avstå från hus som inte riktigt lämpar sig för verksamheten och som är tillfälliga, men den stora mängden barn som föddes i staden år 2021 kan dock leda till att så inte blir fallet, enligt Hiitola.

Hur är läget överlag inom småbarnspedagogiken när det gäller platsläget. Finns det tillräckligt med platser i staden just nu?

– I och med att även den nya förskoleenheten i anslutning till Granhultsskolan öppnar senare i år, så räcker platserna till, men de är inte helt idealiskt fördelade just nu så vi förbereder oss på vissa omställningar i sommar, säger hon.

Grankulla är en populär stad och inflyttningen ökar. Hur ser du på framtiden då dagisplatser redan nu är en bristvara? Måste staden bygga fler daghem och finns det redan nu planer på nya?

– Konkreta planer på nya enheter finns inte för närvarande. Vi har under de senare åren fått tillskott i form av även privata daghem och en av våra privata aktörer, Bensow, kommer att utvidga sin verksamhet. Behovet av nya enheter beror rätt mycket på hur familjerna kommer att välja, vill de ha kommunal småbarnspedagogik eller väljer de privat småbarnspedagogik. Vi följer med utvecklingen noga, säger Hiitola.

Vilket är det största glädjeämnet inom småbarnspedagogiken just nu?

– Vi har lyckats bredda utbudet genom att få in flera privata aktörer med sin egen nisch.

Vad ger mest anledning till oro?

– Coronatiden och omställningarna har varit tunga för många i personalen, och det kombinerat med den rådande bristen på behörig personal leder till en viss oro om hur vår duktiga personal ska orka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *