| KAUPUNKI - STADEN

Gemensamt hjälper vi de behövande

Människornas vilja att hjälpa nödställda eller andra som behöver hjälp har ökat i Grankulla. Om det vittnar både Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar och Grani Närhjälps verksamhetsledare Aila Thurin.

Att hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina har sporrat olika aktörer i Grankulla att reagera snabbt. Privatpersoner har skänkt pengar via olika hjälporganisationer eller organiserat klädinsamlingar för att hjälpa ukrainare som kommit till Grankulla, är mitt i kriget eller tagit sig till säkerhet i Polen. Grankullabor har också hjälpt ukrainare att fly undan kriget. Grankulla stad var också en av de första att skänka 10 000 euro via Röda Korset till de nödställda i Ukraina. Det är ungefär en euro per Granibo.

Christoffer Masar och Aila Thurin.

– Nu i mitten av april har cirka tjugo ukrainare kommit till Grankulla, men läget lever hela tiden, eftersom EU i och med kriget i Ukraina tillåter ukrainare att röra sig fritt inom EU. En del ukrainare har tagit sig hit på egen hand och bor hos släktingar eller bekanta. Vissa har också öppnat sitt hem för krigsflyktingarna. Läget är ett annat än 2015 då många flydde från kriget i Syrien till Finland. Syrierna hade då framför sig en asylsökningsprocess för att få till exempel arbetstillstånd i Finland. För ukrainarna är det betydligt lättare att få jobba samt få tillgång till skola och småbarnspedagogik. Förutsättningen är att de som kommer från Ukraina gör en officiell anmälan till polisen, det vill säga ansöker om tillfälligt skydd. Jag uppmanar dem som inkvarterar ukrainare att assistera dem att göra en anmälan. På Grankullas webbsidor finns anvisningar samlat samt länkar till Migrationsverkets (Migri) och andra myndigheters anvisningar. På webben har vi också samlat kontaktuppgifter till centrala kontaktpersoner inom staden och bland andra aktörer, bland dem idrottsföreningarnas kontaktpersoner. Webbsidorna uppdateras kontinuerligt, säger Masar.

– Ukrainarna lider enligt uppgifter i medierna brist på nästan allt. En del har tagit sig till Finland med endast en väska kläder. För att hjälpen vore koordinerad och vi via insamlingar får just den sorts kläder, textilier och annat nödvändigt som behövs, är det ytterst viktigt att insamlingarna sker systematiskt och centraliserat. För att försäkra oss om att så sker kommer vi att samarbeta kring frågan och förutom Grani Närhjälp deltar åtminstone Grankulla stad, församlingarna och socialväsendet, säger Thurin.

– Just nu finns inga tecken på att kriget skulle ta slut och inte heller Migri eller andra myndigheter kan ge en uppskattning på hur länge ukrainarna stannar i Finland. En del av städerna i Ukraina är förstörda och efter kriget tar det sin tid att återuppbygga. Det är också oklart hur många flyktingar som ytterligare kommer. På grund av det här har Migri hört sig för om kommunernas kapacitet att nödinkvartera större mängder flyktingar. I Grankulla finns bland annat Arbetarakademin och Bibelinstitutet. Vi planerar att ta i bruk dessa och eventuellt en del andra ställen för nödinkvartering, säger Masar.

Det är psykiskt oerhört tungt att fly undan krig. Det blir lättare att få grepp om vardagen via något vettigt att göra. Jobb och skola samt något att göra på fritiden har en stor betydelse, och om det sker på det egna modersmålet är det ännu bättre.

– Vi har kontaktats av personer som kan ukrainska så med hjälp av deras tolkningstjänster kan vi säkert ordna lämplig integrationsverksamhet. Grani Närhjälp har ordnat integration för flyktingar sedan 2016. Vi har en verksamhetsmodell som är färdig och upplevs som bra och också lätt kan användas med ukrainarna. I planerna finns också morsdagskaffe för invandrarmammor bara coronaläget tillåter, säger Thurin.

Thurin konstaterar med glädje att antalet frivilliga hos Grani Närhjälp har ökat under pandemin. Det här vittnar om en vilja att hjälpa även den egna befolkningen i staden. Masar säger att ohälsan har ökat bland hela befolkningen de två senaste åren. När kultur-, klubb-, och hobbyverksamheten varit begränsad på grund av coronaepidemin märks det tydligt som ökad psykisk ohälsa och bland annat genom ökade utgifter i social- och hälsovårdssektorn. Ensamhet och brist på motion har sänkt både den psykiska och fysiska välmågan hos många seniorer.

Grani Närhjälp berörs av den kommande social- och hälsovårdsförändringen. Masar ser ändå ingen risk för att Grani Närhjälps verksamhet skulle minska. Tvärtom. När välfärdsområdenas tjänster planeras ses hjälp på nära håll och samarbete med den tredje sektorn som ytterst viktiga.

– Vem som helst kan stöda Grani Närhjälps verksamhet. Till exempel bad en Granibo att istället för gåvor till hens 80-årsdag skulle gratulanterna betala gåvopengarna till Grani Närhjälps konto. Du kan anmäla dig som frivillig till oss eller stöda vår verksamhet med penninggåva, säger Thurin.

Mer uppgifter:

kauniainen.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/ukraina/

migri.fi/sv/tillfalligt-skydd (Migrationsverket) (uppgifter också på ukrainska)

Grani Närhjälp rf

  • www.graninlahiapury.fi
  • Grundad 1989
  • Förmedlar frivilliga som gratis hjälper Grankullabor (t.ex. promenader, ärenden, kompis)
  • GraniHelp lösgjorde sig från Grani Närhjälp 2019. GraniHelps tjänster kostar www.granihelp.fi
  • Stöd Grani Närhjälps verksamhet: FI59 4055 2920 108 638, referens: LAHJOITUS eller MobilePay 44184

 

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *