| KAUPUNKI - STADEN

Autetaan yhdessä apua tarvitsevia

Ihmisten halu auttaa hädässä olevia tai muuta apua tarvitsevia on kasvanut Kauniaisissa, kertovat Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar sekä Granin Lähiapu ry:n toiminnanjohtaja Aila Thurin.

Ukrainan sotaa pakenevien auttaminen on kirvoittanut Kauniaisissa eri tahot toimimaan nopeastikin. Yksittäiset ihmiset ovat antaneet rahalahjoituksia eri auttajaorganisaatioiden kautta tai organisoineet vaatekeräyksiä, joilla on autettu Kauniaisiin tulleita, sodan keskellä olevia tai Puolan puolelle turvaan päässeitä ukrainalaisia. Kauniaislaiset ovat myös hakeneet ukrainalaisia pois hädän keskeltä. Kauniaisten kaupunki oli myös yksi ensimmäisistä, joka lahjoitti Punaisen Ristin välityksellä 10 000 euroa Ukrainan hätääkärsiville. Tämä on suunnilleen euro per kauniaislainen.

Christoffer Masar ja Aila Thurin.

– Nyt huhtikuun puolivälissä Kauniaisiin on tullut noin parikymmentä ukrainalaista, mutta tilanne elää koko ajan, sillä Ukrainan sodan myötä on EU-tasolle tehty linjaukset, joiden perusteella ukrainalaisten liikkuminen EU-alueella on vapaata. Osa ukrainalaisista on tullut omin avuin ja asuvat joko sukulaisten tai tuttavien luona. Myös yksittäiset ihminen ovat avanneet kotiensa ovet sotaa pakeneville. Tilanne on nyt erilainen kuin 2015, jolloin Suomeen tuli suuri määrä Syyrian sotaa pakenevia. Syyrialaisilla oli tuolloin edessään turvapaikanhakuprosessi saadakseen esimerkiksi työluvan Suomessa. Ukrainalaisten työhön sekä kouluun ja varhaiskasvatukseen pääsy on huomattavasti helpompaa. Edellytyksenä on, että Ukrainasta tuleva tekee virallisen ilmoituksen poliisille, eli hakee tilapäistä suojelua. Muistuttaisinkin niitä, jotka ovat majoittaneet koteihinsa ukrainalaisia opastamaan heitä ilmoituksen tekemisessä. Kauniaisten kaupungin nettisivuille on koottu keskeisimmät toimintaohjeet sekä linkit Maahanmuuttoviraston (Migri) sekä muiden viranomaisten ohjeisiin. Nettisivuille on myös koottu yhteystiedot kaupungin ja muiden toimijoiden keskeisimpiin yhteyshenkilöihin, mukaan lukien liikuntaseurojen yhteyshenkilöitä. Sivua päivitetään tasaisin väliajoin, Masar kertoo.

– Ukrainalaisilla on lehtitietojen ja uutisten mukaan pula lähes kaikesta. Osa on tullut Suomeen vain kassillinen vaatteita mukanaan. Jotta apu olisi koordinoitua ja keräysten avulla saisimme autettaville juuri sellaisia vaatteita, tekstiilejä ja muuta tarpeellista, on erittäin tärkeää, että keräykset toteutetaan suunnitelmallisesti ja keskitetysti. Tämän varmistamiseksi tulemme tekemään asian ympärillä yhteistyötä, jossa mukana ovat Granin Lähiavun lisäksi ainakin Kauniaisten kaupunki, seurakunnat ja sosiaalitoimi, Thurin kertoo.

– Tällä hetkellä ei ole näkyvissä merkkejä sodan loppumiselle ja myöskään Migri tai muut viranomaiset eivät vielä pysty arvioimaan, miten pitkään ukrainalaiset ovat Suomessa. Osa Ukrainan kaupungeista on tuhottu ja sodan loputtua jälleenrakentaminen vie oman aikansa. Sekin on epävarmaa, miten paljon pakolaisia on vielä tulossa. Tästä syystä Migri on kysellyt kuntien kapasiteettia hätämajoittaa suurempiakin henkilömääriä. Kauniaisissa on muun muassa Työväen Akatemia sekä Raamattuopisto. Näiden sekä muutaman muun kohteen mahdollista käyttöönottoa hätämajoituskäyttöön suunnittelemme, Masar toteaa.

Sota on sitä pakeneville myös suuri henkinen taakka. Arkeen kiinni pääseminen helpottuu mielekkään tekemisen kautta. Työn ja koulun lisäksi vapaa-ajan harrastamisella on suuri merkitys ja kun se tapahtuu omalla äidinkielellä, niin aina parempi.

– Meihin on ottanut yhteyttä ukrainan kieltä hallitsevia henkilöitä, joten heidän tulkkausavullaan voimme varmaankin järjestää heille sopivaa kotouttamistoimintaa. Granin Lähiapu ry on järjestänyt pakolaisille kotouttamistapaamisia jo vuodesta 2016. Meillä on valmis ja hyväksi koettu maahanmuuttajille tarkoitettu Olohuone-toimintamalli, joka on helppo ottaa käyttöön myös ukrainalaisille. Suunnitteilla on järjestää maahanmuuttajaäideille myös äitienpäivä-kahvitilaisuus, mikäli koronatilanne sen sallii, Thurin kertoo.

Thurin toteaa ilahtuneena, että Granin Lähiapu ry:n vapaaehtoisauttajien määrä on kasvanut koronapandemian aikana. Tämä kertoo halusta auttaa myös oman kaupunkimme väestöä. Masar kertoo näiden kahden koronavuoden lisänneen pahoinvointia läpi väestön. Kun kulttuuri-, kerhotoiminta ja harrastusmahdollisuudet ovat koronarajoitusten takia olleet totuttua rajoitetummat, näkyy se selkeästi myös pahoinvointina ja mm. lisääntyneinä sote-kuluina. Yksinäisyys ja liikkumisen puute on heikentänyt monen seniorin fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Granin Lähiapu ry kuuluu tulevan sote-muutoksen piiriin. Masar ei kuitenkaan näe syytä huoleen Granin Lähiavun toiminnan heikentymiselle. Päinvastoin. Hyvinvointialueiden palveluiden suunnittelussa nähdään lähellä tapahtuvan avun ja yhteistyön kolmannen sektorin kanssa olevan ensisijaisen tärkeää.

– Granin Lähiavun toiminnan tukemiseen voi osallistua kuka vaan. Yksi kaupunkilainen esimerkiksi pyysi oman 80-vuotispäivänsä lahjojen sijaan onnittelijoita maksamaan lahjarahat Granin Lähiavun tilille. Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai tukea toimintaamme rahalahjoituksin, Thurin kertoo.

Lisätietoja:

kauniainen.fi/Kaupunki ja päätöksenteko/Ukraina

migri.fi/Tilapäinen suojelu (Maahanmuuttovirasto) (tiedot myös ukrainan kielellä)

Granin Lähiapu ry

  • www.graninlahiapury.fi
  • Perustettu 1989
  • Välittää vapaaehtoisten antamaa ilmaista apua kauniaislaisille (esim. kävely-, asiointi-, kaveriapua)
  • GraniHelp irtautui Granin Lähiavusta 2019. GraniHelp tekee työsuorituksia maksusta. www.granihelp.fi
  • Tue Granin Lähiapu ry:n toimintaa: FI59 4055 2920 108 638, viite: LAHJOITUS tai MobilePay 44184

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *