| KAUPUNKI - STADEN

Kaupunginjohtajan kolumni: Vuoden 2021 tilinpäätös sekä vuosien 2022–2023 talousnäkymät

Kauniaisten kaupungin tilikauden 2021 alijäämä on noin 0,8 miljoonaa euroa. Alijäämästä huolimatta tulos on selvästi talousarviota parempi.

Kertaeristä puhdistettu tulos on noin -1,5 miljoonaa, ollen noin 3 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Vuoden 2021 tilikauden talousarviota parempi tulos selittää ensisijaisesti paljon talousarviota myönteisemmin kehittyneet verotulot. Kaupungin kokonaisverokertymä oli noin 74,7 milj. euroa, joka ylitti yli 6 miljoonalla eurolla kaupungin talousarviossa olleen ennusteen. Talousarvion veroennuste oli pandemiasta johtuen hyvin konservatiivinen ja Suomen talouden kehitys vuonna 2021 ylitti selvästi ennakko-odotukset.

Vuoden 2021 toimintamenojen kasvu oli valitettavasti ennätyksellisen nopeaa ja ylitti moninkertaisesti viime vuosien keskimääräisen toimintamenojen kasvun. Henkilöstökulujen kasvu pysyi tilanne huomioon ottaen kohtalaisen maltillisena, kasvaen edelliseen vuoteen verrattuna noin 3,2 %. Sen sijaan palvelujen ostot kasvoivat ennätysnopeaa tahtia, yli 17 %. Suurin osa toimintamenojen nopeasta kasvusta oli suoraan tai epäsuoraan koronapandemiasta johtuvaa, mutta taustalla vaikutti myös mm. edellisen vuoden nopea väestönkasvu ja sen aiheuttama palvelutarpeen lisäys. Lopulliset oman toiminnan suorat koronakulut olivat 2 515 000 euroa, mutta epäsuorat koronasta aiheutuvat kulut vielä paljon sitä suuremmat. Sosiaali- ja terveysministeriö korvasi hakemuksesta kaupungille ajalla 1.1.-31.8.2021 aiheutuneita koronakuluja yhteensä 1 562 560 euroa, ja tilinpäätökseen on loppuvuoden osalta vielä tehty 600 000 euron varaus lisäkorvauksista valtiolta.

Valtuuston hyväksymä vuoden 2022 talousarvio on lähtökohdiltaan noin 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Niin hyvään tulokseen pääseminen tosin edellyttäisi hyvin epävarmojen lähes 2,5 miljoonan euron maankäyttösopimuskorvausten ja noin 1,2 miljoonan euron maaomaisuuden myyntivoittojen toteutumista, kuten myös varsin reippaan verotulojen kasvutahdin jatkumista. Talousarviota laadittaessa ei osattu ennakoida laajamittaista sotaa Ukrainaan ja sen laukaisemia laajoja pakotteita. Nämä väistämättä vaikuttavat myös Suomen talouden kehitykseen, sekä sitä kautta myös Kauniaisten tulokertymiin. Ja huolimatta siitä, että mediahuomio on ymmärrettävistä syistä kääntynyt nyt koronapandemiasta kohti Ukrainaa, aiheuttaa myös pandemia vielä lisää sekä suoria että epäsuoria menoja kaupungille.

Vaikka vuoden 2022 talousennusteisiin liittyy paljon epävarmuuksia, sitäkin suurempi kysymysmerkki on vielä tällä hetkellä vuoden 2023 taloustilanne. Kaupunki on aloittanut vuoden 2023 talouskehyksen laadinnan, mutta se toteutuu tilanteessa, jossa valtiovarainministeriö ei ole vielä päivittänyt ensi vuoden rahoituslaskelmia. Sote-uudistuksen vaikutuksesta arviolta yli 40 % Kauniaisten tuloista (tähän ei lasketa mukaan toimintatuloja) tulevat jatkossa valtionosuuksien muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkat ja ajantasaiset valtiovarainministeriön laskelmat ovat välttämättömiä realistisen tilannekuvan muodostamiseksi taloustilanteesta ja sitä kautta myös realistisen talousarvion laadinnan kannalta.

Lopuksi muutama sana liittyen Ukrainan sotaan. Kauniaisten kaupunki on lahjoittanut 10 000 euroa, eli noin euron per asukas humanitaarisen työhön Ukrainassa, Suomen Punaisen ristin katastrofirahaston kautta. Kaupunki valmistautuu myös yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa vastaanottamaan ukrainalaisia tilapäisen suojelun saaneita pakolaisia. Vaikka en pidä todennäköisenä, että väestönsuojille tulisi todellista tarvetta, voin todeta, että Kauniaisten tilanne väestönsuojakapasiteetin osalta on maan parhaimmistoa ja kaupungin vastuulla olevat väestönsuojat ovat hyvässä valmiudessa.

CHRISTOFFER MASAR

KAUPUNGINJOHTAJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *