| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: ”Så västnylänningarna mår bra”

Målsättningen med social- och hälsovårdsreformen är att trygga jämlika tjänster för alla medborgare genom att förbättra i synnerhet tillgängligheten och kvaliteten på bastjänsterna.

Sett till detta är målsättningen för Västra Nylands välfärdsområde att vara det bästa välfärdsområdet i Finland där invånarna på olika håll i Västra Nyland får jämlika och högklassiga tjänster vid rätt tidpunkt.

Området Västra Nyland är mångfasetterat. De tio kommunerna är mycket olika till sin natur. En av dem är en stor stad och de andra nio medelstora eller små kommuner och städer. Det finns skogar, åkrar, havsstrand men också tätbefolkad stadsmiljö. Kommunerna är tvåspråkiga frånsett Högfors och Vichtis. Det finns mest människor som talar främmande språk i Esbo (20%), Grankulla och Kyrkslätt (9%). Det speciella med Grankulla är läget mitt i Esbo och ett långvarigt gott samarbete med Esbo. Vi har en av de största andelarna hälsocentralsbytare i hela landet.

I beredningen förbinder man sig vid tanken att “tillsammans göra det bästa välfärdsområdet i Finland”. Efter att lagarna kring frågan godkändes 2021 har allt gått raskt framåt eftersom tidtabellen är stram. Från den 1.1.2023 ska Västra Nylands välfärdsområde ordna social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster i Esbo, Hangö, Högfors, Grankulla, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

I början av 2022 hade vi välfärdsområdesval. I mars inledde välfärdsområdets styrelse och fullmäktige sin verksamhet. I maj valdes medicine doktor Sanna Svahn till välfärdsområdesdirektör. Svahn har verkat som välfärdsområdets förändringsdirektör. Organisationsstrukturens schema är snart klart. De olika tjänsteområdena: barn-, ungdomar och familjer, äldre, gemensamma social- och hälsovårdstjänster samt tjänster för personer med funktionshinder, har delats upp i enheter. Direktörerna för de olika tjänsteområdena och -enheterna tillsätts under sommaren. I september vet var och en i personalen vad hens plats i den nya organisationen är.

Grankullas tjänster fortsätter i staden efter årsskiftet. Personalen på ca 180 personer flyttar inte bort från Grankulla utan fortsätter jobba på sina nuvarande arbetsplatser. Förändringen är att social- och hälsovårdstjänsterna, elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster och vissa stödtjänster inte mer utgör en del av stadens organisation. De leds och finansieras efter årsskiftet av välfärdsområdet.

Både kommunerna och välfärdsområdet har i framtiden ansvaret för välmåga och hälsofrämjande. Utvecklings- och förändringsprocessen kommer att pågå i flera år i det nya välfärdsområdet. Det krävs både målmedvetenhet och omsorg om både kommuninvånare och personal för att förändringen ska lyckas.

ULLA TIKKANEN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *