| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Våren väcker trädgårdsstaden till jubileumsåret

Grankulla blev stad 1972 och i år har det gått 50 år sedan dess.

Stadsstrukturen har blivit tätare längs med åren. Dagens privata trädgårdar är mindre än vad de var förr i tiden och då framhävs vikten av byggande som bevarar det gröna i vår trädgårdsstad. Betydelsen av allmänna park- och skogsområden har i gengäld vuxit.

På offentliga grönområden betonas lösningar som slår vakt om naturen. Ökad rekreationsanvändning av känsliga naturobjekt orsakar också slitage. Ett bra exempel på en kombination av användning och skydd förverkligades i västra delen av Träskmossen, vårt skyddade myrområde. Där byggdes i fjol en tillgänglig spångad led i trä.

Stadens fem årtionden firas på Granidagen 19.5. Samhällstekniska sektorns gåva till stadsborna är bärbuskar som planteras i Thurmansparken. Man får fritt plocka bär för eget bruk från buskarna. Bär med färger som lockar fåglarna lite mindre har valts för bärparken, det vill säga gröna, svarta och vita vinbär samt gula krusbär. Vinbären är faktiskt riktigt traditionella växter. De växer vilt i naturen i Finland och har odlats i våra trädgårdar i hundratals år. Kom med till planteringstalkot på Granidagen!

Jubileumsårets andra gåva till Grankullaborna är en guide om traditionella växter som stadsträdgårdsmästaren har skrivit och som ges ut på Grankulla stads webbsidor på Granidagen. I guiden presenteras en mängd traditionella växter med vedstam och som passar i en villaträdgård. Med hjälp av dessa växter kan en bit gammal trädgårdskultur bevaras i vår närmiljö.

Och inte nog med detta – jubileumsåret till ära ordnar miljöenheten rekordmånga naturutflykter på olika håll i staden. Den efterlängtade fladdermusutflykten ordnas på allmän begäran åter efter flera års paus. Du kan också bekanta dig med stadens fåglar, växter, Gallträsks vattenmiljö eller Kasabergsområdets fantastiska natur. Är du intresserad av närproducerad mat kom med på en vildörts- eller svampexkursion. I början av hösten kan man stanna upp och samla styrka ur skogen på utflykten ”Den styrkegivande skogen”. Välkommen att fira med oss i naturen!

Förutom festförberedelserna märks också vardagsbestyren i stadsbilden. Den snörika vintern är bakom oss och stadens vårarbeten håller på för fullt. Gruset efter vinterns halkbekämpning började staden sopa upp redan i mars så fort asfalten kom fram. Våren har framskridit långsamt men snart får vi njuta av Grankullas sommarblomsterprakt igen.

I år förlängs också Träskmossens tillgängliga spångade led till en länk från Elevhemsvägen till Södra Mossavägen. Gå dit och andas in den härliga doften från myren! Välkommen också till det populära vindskyddet i Kasaberget för att grilla som en avslutning på utflykten till närskogen!

Glad Granidag!

MARIANNA HARJU

DIREKTÖR FÖR SAMHÄLLSTEKNIKEN

EMMI SILVENNOINEN 

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *