| KAUPUNKI - STADEN

Grankulla sparar energi – sänker inomhustemperaturen

Samhällstekniska utskottet beslutade på tisdagen att staden omgående påbörjar en del sparåtgärder i Grankulla för att sänka energiförbrukningen på grund av stigande elpriser.

Utskottet beslutade om bland annat en sänkning av inomhustemperaturen i skolor och kontorslokaler. Beslut fattades även om att andra bastun i simhallen stängs och att vattentemperaturen sänks. Ishallens sommaranvändning ska också begränsas. 

– Beslutet ger också tjänstemännen större mandat att göra motsvarande åtgärder utan separata beslut av utskottet, säger utskottets ordförande Konsta Saarela (på bilden) i en kommentar till Kaunis Grani. 

Utskottet beslutade också att sända förslaget om energibesparingar till alla andra utskott för kommentar och ber utskotten också identifiera såna tilläggsåtgärder med vilka man kan minska på mängden energi som går åt till värme. 

Kommentarerna behandlas i samhällstekniska utskottet i slutet av oktober och sedan ska stadsstyrelsen behandla och godkänna åtgärderna på sitt möte den sista oktober.

Staden kommer inom kort på stadens webbplats att öppna en enkät där invånarna kan komma med tips och idéer för att spara energi. 

Läs mera på stadens hemsida: grankulla.fi

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *