| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Gemenskapen i Grankulla bär

När Ryssland anföll Ukraina torsdagen den 24.2.2022 innebar det bland annat omedelbart en stor kursändring i den finska säkerhetspolitiska diskussionen och inriktningen.

 

Stadsborna kom med många oroliga frågor om bl.a. befolkningsskydd, vilket är på en god nivå i Grankulla. Kriget ledde inte bara till oro utan till stor hjälpvilja bland Grankullaborna. Man började hjälpa Ukraina och ukrainare på egen hand samt via klubbar, föreningar och andra aktörer.

Strax efter krigsutbrottet började de centrala myndigheterna samla uppgifter om kommunernas beredskap att ta emot flyktingar och delade samtidigt ut anvisningar av olika slag. Diskussioner på många olika kanaler handlade om mottagning av ukrainare, barnens välmående, deras rätt till småbarnsfostran, utbildning, hobbyer och t.ex. hälsovårdstjänster. Stadens beredskapsledningsgrupp samlades för att dryfta bl.a. tilläggsåtgärder och anskaffningar för att förbättra befolkningsskydden samt på vilket sätt man skulle kunna förbereda sig på att ta emot de väntade ukrainarna.

Stöd och solidaritet visades bland annat genom att hissa Ukrainas flagga och genom att delta i stödkampanjer av olika slag. Grankulla stad var bland de första kommunerna som gjorde en donation till Röda Korsets katastroffond för Ukraina. Summan var ca en euro per invånare. Staden anställde i april den lokala ukrainaren Viktoriya Kovalenko som projektarbetare för Ukraina-frågor. Hennes uppgift är att bistå ukrainska flyktingar som redan bor i Grankulla och nya som kommer hit med vardagsfrågor. Hennes jobb har handlat mycket om praktisk hjälp till flyktingarna och att hjälpa dem med myndighetskontakter, att hitta bostad och jobb samt att bygga nätverk med andra hjälporganisationer.

Grankullaborna och finländarna i allmänhet öppnade sina hem och hjärtan till de ukrainska flyktingarna. Staden kompletterade privat inkvartering med den före detta daghemsfastigheten på Norra Heikelvägen och genom att hyra bostäder bl.a. på Arbetarakademin och Finska Bibelinstitutet och ställa dem till flyktingarnas förfogande. Faktum är ändå att utan stadsbornas och andra aktörers hjälp skulle den här operationen inte ha klarats av på kort sikt. Varken staden eller andra myndigheter hade så stor inkvarteringskapacitet som behövdes.

Staden har via inkvartering och annat kunnat sysselsätta cirka 15 ukrainare i bespisnings- och rengöringstjänsterna. Det handlar inte om påhittade uppgifter utan ukrainarna har utgjort en verklig resurs i en bransch som lider av arbetskraftsbrist. Bespisnings- och rengöringstjänsternas arbetsledare har i många omgångar berömt ukrainarna för deras höga arbetsmoral.

Välgörenhetsfestivalen GraniAid, som genomfördes med gemensamma och frivilliga krafter, på Ukrainas självständighetsdag den 24.8.2022 var inte bara ett fint evenemang utan också ett bevis på gemenskapen och hjälpviljan i Grankulla. Särskild rörande var att se ukrainarna sjunga sin nationalhymn på Thurmansplatsen. Det berörde klart även ukrainarna själva.

Trots att stadsorganisationen hjälpt ukrainarna har privatpersonernas och olika samfunds arbete varit ovärderligt. Det här utrymmet räcker inte för att tacka alla som förtjänar ett tack. Staden vill ändå offentligt tacka speciellt Grani närhjälp, Arbetarakademin, Finlands Bibelinstitut, församlingarna och evenemanget GraniAids organisatörer, som alla gjort ett stort jobb för att hjälpa ukrainarna. Exempelvis Arbetarakademin inkvarterade i ett tidigt skede på egen bekostnad ukrainska flyktingar och erbjöd dem gratis lunch.

Jag vill personligen storligen tacka alla Grankullabor som så fint tagit emot våra ukrainska vänner. Jag har många gånger fått höra av dem hur mycket de uppskattar att de tagits så vänligt emot och tagits upp i vår gemenskap. Jag hoppas att ni alla också deltar i Ukrainas och hela Europas gemensamma arbete mot Putin genom att spara energi. I slutet vinner det goda och vi gör det tillsammans!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *