| YLEINEN - ALLMÄN

Grani Närhjälp är Årets Grankullabo

Föreningen Grani Närhjälp har utsetts till Årets Grankullabo år 2022. Föreningen tar emot utmärkelsen vid Svenska dagen -festen i Nya Paviljongen söndagen den 6.11.

Grani Närhjälp har som mål att förhindra kriser, ensamhet och marginalisering. Grani Närhjälp förmedlar frivilliga hjälpare till gammal och ung, familjer och ensamma. Föreningen arbetar självständigt, men i nära samarbete med staden.

Grani Närhjälp grundades 1989 och har funnits som hjälp i Granibornas vardag sedan dess. 

– Under det gångna året har vi speciellt glatt oss åt och varit stolta över att Grani Närhjälp tagit en aktiv roll i mottagandet av flyktingarna från Ukraina. Grani Närhjälp har med sin insats under sin mångåriga verksamhet utan tvekan förtjänat att utses till Årets Grankullabo, sägs det i motiveringen.

I fjol var det arkiater Risto Pelkonen som utnämndes till Årets Grankullbo. Det är sextonde gången Grankulla svenska kulturförening väljer Årets Grankullabo. Den första i ordningen att ta emot hedersbetygelsen var kulturrådet Clara Palmgren år 2005.

Källa: Vi i Grankulla, Grankulla svenska kulturförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *