| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Farten ökar…

Det är cirka 50 arbetsdagar kvar och så flyttar Grankullas social- och hälsovårdstjänster, elevvården och en del av stödtjänstpersonalen (172 personer) till välfärdsområdet men arbetet fortsätter i samma utrymmen som tidigare.

 

Det finns många frågor som intresserar både personalen och Grankullaborna. Trots aktiv information på bred front och i många kanaler är det inte helt lätt att finna svar och på alla frågor finns det ännu inte ens ett svar.

Vecka 40 var seniorveckan och den firades på många sätt på Villa Breda. Bland annat Tuula Suominen, serviceområdesdirektör för tjänster för äldre på Västra Nylands välfärdsområde, berättade om beredningsläget och framtidsutsikterna i Västra Nylands välfärdsområde. Vårt områdes mångfald och olika verksamhetsmiljöer samt målsättningen att erbjuda likvärdiga tjänster i hela området kom fram i Suominens presentation.

Man har beslutat att gå lugnt framåt i den stora förändringen. Kommunernas social- och hälsovårdstjänster flyttas först så gott som oförändrade över till välfärdsområdet och förändringar görs först de kommande åren när man fått erfarenheter. Tjänster som används mycket och ofta fortsätter som närtjänster. Även en del av specialtjänsterna kan vara nära basnivån till exempel via kommunikation på distans och det är meningen att utnyttja rörliga tjänster mer än förut.

En av de viktigaste förändringarna i början är en centraliserad organisation för kund- och tjänstehandledning för äldre. Organisationen styr de äldre direkt till den rätta tjänsten eller hjälpen. Uppsökande äldrearbete ingår i den här helheten. Kund- och tjänstehandledningen ska vara likadan i hela området men även i framtiden är det ytterst viktigt att känna till det lokala tjänsteutbudet. Områdets telefontjänster ska också centraliseras i en lösning som täcker hela Västra Nylands välfärdsområde. Införandet sker stegvis fram till mars 2023. Mer information om det här kommer snart.

Ett delaktighetsprogram görs upp för välfärdsområdet och invånare, klienter och erfarenhetsexperter får vara med och utveckla tjänsterna. Utöver dem är också organisationernas, handikapp- och äldrerådens, samt ungdomsfullmäktiges roller viktiga. Invånarna kan också delta i utvecklingsarbetet via Västra Nylands välfärdsområdes samfund.

Kommuninvånarna har förväntningar inte bara på välfärdsområdet utan också på kommunen. Både kommunens och välfärdsområdets uppgift är att främja välfärd och hälsa. Kommuninvånarna har bland annat betonat trygghet, trivsam boendemiljö och att stödja föreningar, frivilligarbete och samarbetet mellan generationer. För att lyckas med det har man i Grankulla gjort lyckades lösningar så att man redan länge förverkligat välfärds- och hälsoarbetet. Nu fortsätter man och förstärker det i en ny situation genom att utveckla verksamhetsmodeller mellan sektorerna, välfärdsområdet, organisationer och företag.

Var hittar jag information om förändringen?

Nyhetsbrev kan beställas på www.luvn.fi paradsida. Via sidans sökfunktion hittar man vanliga frågor om byggandet av Västra Nylands välfärdsområde och information om invånarinfo gällande handikapptjänster 27.10.

www.luvn.fi | Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue |Twitter: @LUhyvinvointi | LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

ULLA TIKKANEN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *