| YLEINEN - ALLMÄN

Lägre tillväxttakt intresserar

Under de senaste veckorna har stadens strategi uppmärksammats i riksmedia då strategimålsättningen är att sänka den årliga tillväxttakten från en procent till 0,75 procent per år utgående från ett fem års medeltal.

År 2040 ska de bo maximalt 12 000 invånare i staden. En något lägre tillväxttakt ska enligt beslutet främja detaljplaneringen och ge en mer kontrollerad investeringstakt.

Stadens nya strategi för åren 2023-2030 träder i kraft i början av nästa år. Fullmäktige godkände målen i strategin redan på våren och denna vecka har också strategin i berättande form godkänts.

Stadens vision är att vara ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt. Värderingarna är invånarfokus,  öppenhet, gemenskap och jämställdhet samt ansvar och hållbarhet. Strategins tre teman är en stad med resurssmart verksamhet, en trygg, grönskande fotgängarstad och fokus på invånarna. Under varje tema finns 2-6 målsättningar med noggrannare delmålsättningar.

Mer om strategin i tabell och berättande form på www.grankulla.fi/strategi  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *