| YLEINEN - ALLMÄN

Torolf Hedlund: Övergång till välfärdsområde oroar äldre

Torolf Hedlund tog över som ordförande för Grankulla svenska pensionärer rf i början av året. Nu sitter han plötsligt också med i Grankullas äldreråd och dessutom i det äldreråd som bildats inom Västra Nylands välfärdsområde.

 

– Visst är det lite mera jobb än vad jag förväntat mig, skrattar han.

Välfärdsområdet ser ut att ta mycket tid, åtminstone i början då det ordnas informationstillfällen och seminarier för förtroendevalda. Han deltar också regelbundet i informella träffar inom SPF-Mellannyland, en slags paraplyorganisation för föreningarna från huvudstadsregionen.

Men Torolf trivs med sitt uppdrag och gläder sig över att pensionärerna igen kan träffas ansikte mot ansikte och dessutom är tillbaka i Villa Junghans, istället för att ses över Teams.

– Pandemin har säkert orsakat stora problem individuellt för en del medlemmar på grund av ensamheten. Ser man från föreningens sida så hölls verksamheten i gång via Teams och det funkade något så när, även om det inte är riktigt samma sak. 30–40 medlemmar deltog i mötena mot över hundra normalt, säger han.

Hobbygrupperna är aktiva inom föreningen. När KG besöker Villa Junghans tränar en av de aktivaste grupperna: Line Dance-gruppen under ledning av Alf Skogster.

– Hobbygrupperna utgör grunden för föreningens verksamhet. Många av dem som inte deltar i tisdagsmötena är istället med i grupperna. De har stor betydelse för oss, säger Torolf Hedlund.

Som ordförande ska Torolf Hedlund jobba för pensionärernas bästa i Grankulla och i samhället i övrigt. I Grankulla är läget bra enligt honom då det gäller möjligheterna att få sin röst hörd, men övergången till Västra Nylands välfärdsområde ställer nya krav.

– Poängen är ju att man inte ska dra hemåt, utan tänka på välfärdsområdets väl. Men det kan lätt bli en dragkamp om var serviceställen ska finnas kvar och var de ska försvinna. Då blir det säkert lätt “lokalpolitik”. Det som mest oroar mig är att det ska bli ett gap mellan det lokala och området. Vi har haft det jättebra här, eftersom det har varit lätt att kontakta stadsdirektören i olika frågor, säger han och påpekar att många äldre oroar sig för hur det ska gå med vården.

”Många känner för Ukraina”

Han säger att mycket fungerar bra i Grankulla, bland annat Villa Breda och hälsostationen, även om det ibland klagas över att återuppringningen inte alltid fungerar och att det svårt att få tider.

– Jag tror dock att vi har det relativt bra i Grankulla, även om det säkert finns sådant som kan förbättras, säger han.

Hedlund har i en budkavle som överräckts till stadsdirektör Christoffer Masar också uttryckt oro för den förebyggande hälsovården från och med årsskiftet. Enligt budkavlen utgör verksamheten i pensionärsföreningarna en betydande del av den förebyggande vården och de hoppas på fortsatt ekonomiskt stöd i form av direkta understöd och en kostnadsfri mötesplats.

Andra aktuella frågor är HRT-biljettpriserna för pensionärer, som enligt föreningen borde sänkas och planeringen av bostäder för äldre.

– Vissa drar sig för att göra snabba, korta bussresor till bekanta då biljetten känns dyr. Vi anser också att det borde finnas lägenheter med viss service för äldre, säger Torolf Hedlund.

Det är inte bara dessa frågor och välfärdsområdet som diskuteras bland pensionärerna just nu. Torolf Hedlund tror att många äldre i Grankulla också oroar sig över kriget i Ukraina och världsläget.

– Många känner mycket för Ukraina. Jag tyckte mig märka det när vi hade Ukraina som tema under en tisdagsträff.

Det här är Torolf Hedlund, ordförande 2022–

  • Född och uppvuxen i Tammerfors. Flyttade till Helsingfors för studier och i januari 1976 direkt efter militärtjänstgöringen till Grankulla med sin fru. De tre barnen har gått i skola i Grankulla.
  • Varit pensionär sedan 2017 då han fyllde 65 år.
  • Hann sitta i styrelsen ett år innan han tog över som ordförande. Har förbundit sig att fortsätta som ordförande även år 2023.
  • De svenskspråkiga pensionärerna har cirka 590 medlemmar som aktivt deltar i tisdagsträffarna (cirka 130 per gång) och i de över 20 hobbygruppernas verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *