| YLEINEN - ALLMÄN

Villa Breda fick utmärkelse: Det behövs frivilliga också till vården i livets slutskede

Villa Breda fick i september en utmärkelse för frivilligprojektet Lohtua läsnäolosta. – Närvaro som tröstar samt tack och erkänsla för aktiva och värdefulla insatser med att utveckla frivilligarbetet inom vården i livets slutskede.

Villa Breda är en av de första i huvudstadsregionen och Västra Nyland som börjat utveckla frivilligarbetet inom vården i livets slutskede. Det är särskilt viktigt för utvecklingen av vården och omsorgen av äldre att det bland cheferna och personalen finns modiga personer som ihärdigt bygger broar till nya möjligheter och verksamhetssätt, konstateras det i motiveringarna.

– Diskussionen har öppnats på Villa Breda och man har visat hur man genom att utveckla verksamhetskulturen kan, när det fungerar så bra som möjligt, stödja de äldre på vårdhemmen i livets slutskede, säger projektets projektchef Kristiina Niemelä och experten i äldreomsorg Ritva Pihlaja, som överräckte utmärkelsen.

Projektchef Kristiina Niemelä och experten i äldreomsorg Ritva Pihlaja delade ut utmärkelsen till Villa Breda. Administratör för projektet är Stiftelsen för Finlands Bibelinstitut.

Tidigare har motsvarande utmärkelse givits till Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus i Esbo och bäddavdelningen på Nummela hälsovårdscentral i Vichtis.

Frivilliga också i Kauniala

Inom ramen för projektet, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet, är utbildade frivilliga verksamma inom vården i livets slutskede i Grankulla på Villa Breda och vid Kauniala sjukhus. Det finns cirka tio frivilliga som är aktivt med. Det behövs fler frivilliga också i Grankulla. Utbildning till frivilliga gavs senast nu i oktober. I huvudstadsregionen utbildas frivilliga cirka åtta gånger om året och det går att delta var som helst i utbildningen.

– Man kan välja det vårdhem som är närmast en själv och passar bäst, säger Niemelä.

Vanligen deltar 10–20 personer i utbildningen. På kursen gå man igenom vad det konkret innebär att stödja en äldre.

– Vi behöver helt vanliga människor som inte behöver några specialkompetenser, unga eller gamla, män eller kvinnor, säger Kristiina Niemelä.

Den vanligaste frivilligprofilen är en kvinna som inför pensioneringen funderar på frivilligarbete.

– Men de är likväl unga, vi har haft 25-åringar, familjemödrar, alla sorter, säger Ritva Pihlaja.

Coronatiden var tuff eftersom frivilligverksamheten då stannade av.

– Nu har vi kunnat sätta igång verksamheten igen. Vi letar efter fler frivilliga. Det behövs både svensk- och finskspråkiga, säger de.

Viktig partner för Villa Breda

De frivilliga har varit verkligen flexibla, vänliga och trofasta i arbetet med vård i livets slutskede. Efter pandemin dök samma frivilliga upp som om det inte hade varit en paus, det har en stor betydelse, säger Lea Pyykkönen. Kristiina Niemelä till vänster.

Idag får man dö på vårdhemmen. Villa Breda är enligt Kristiina Niemelä många människors sista hem. Cirka 80 procent av vårdhemmets boende har demens och det betyder att livets slutskede ofta framskrider långsamt.

– Det finns inte någon klart avgränsad punkt där man fattar beslut om att det nu handlar om vård i livets slutskede för de här gamla och sköra människorna. Det är stor skillnad till exempel till cancerpatienter där man tydligare kan se när slutskedet närmar sig, säger Ritva Pihlaja.

Projektet är en viktig samarbetspartner för Villa Breda, både för personalen och de boende, säger Lea Pyykkönen, chef för Villa Bredas boendeenhet.

– Projektet har hjälpt personalen att utveckla vården i livet slutskede. Ur de boendes synvinkel innebär det högre kvalitet på vården i livets slutskede när det är dags för den. De frivilliga har varit verkligen flexibla, vänliga och trofasta i arbetet med vård i livets slutskede. Efter pandemin dök samma frivilliga upp som om det inte hade varit en paus, det har en stor betydelse, säger hon belåtet.

Mer information: www.lohtualasnaolosta.fi

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *