| YLEINEN - ALLMÄN

Grankulla kyrka öppnas på alla helgons dag

Grankulla kyrka stängdes för renovering i april. Nu börjar renoveringen av kyrkobyggnaderna vara i slutskedet.

– Inomhus blir arbetet klart i slutet av oktober och de första högmässorna hålls på alla helgons dag 5.11. Utomhus fortsätter renoveringen till slutet av november, så kyrkobesökarna får bereda sig på att arbetena på gården pågår ännu en tid, uppger församlingarna.

Under renoveringen av den nästan 40 år gamla kyrkan gjordes inga betydande ändringar i utseendet eller funktionaliteten, utan arbetena gick främst ut på att reparera konstruktioner och husteknik. Fuktisoleringen i kyrkans konstruktioner mot mark har reparerats, dräneringen har förnyats, och därmed iståndsattes även kyrkans innergård. De ursprungliga ventilationsenheterna byttes ut för att förbättra energieffektiviteten och driftsäkerheten. Dessutom gjordes förbättringar i hus och säkerhetstekniken. Kyrkans offentliga lokaler målades, församlingssalen fräschades upp och klubbhusets konstruktionsmässiga lösningar förbättrades.

Under renoveringen värnades Grankulla kyrkas kulturhistoriska värde och den ursprungliga arkitekten Kristian Gullichsens arbete. Färgsättningen i kyrksalen följer de ursprungliga färgvalen. Ett likadant fasadgaller som det ursprungliga byggs upp på kyrkans södra vägg. Båggången som leder till kyrkan breddas för att säkerställa att kyrkan är tillgänglig. Kyrkans ytterväggar repareras under den andra fasen av renoveringen. Planeringen av den andra fasen inleds senare, och de förtroendevalda som väljs i höstens församlingsval fattar beslut om den.

Under renoveringen har församlingarna arbetat i tillfälliga lokaler. Grankulla svenska församling har i regel firat sina gudstjänster i Sebastos kapell och församlingslokal och Kauniaisten suomalainen seurakunta i metodistkyrkan i Grankulla, det vill säga i Betlehemskyrkan.

Under renoveringen har finska församlingens högmässor hållits kl. 13, men på alla helgons dag återgår församlingarna till normal gudstjänsttid, så att högmässorna börjar kl. 10 på söndagar och helgdagar. Grankulla svenska församling fortsätter med sin invanda tid, det vill säga högmässorna hålls kl. 12.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *