| KAUPUNKI - STADEN

Grankullagillet fyller sextio och hoppas på nya medlemmar

Grankulla växte kraftigt under 1960-talet med många nyinflyttade till staden. Bland gamla och nya Granibor vaknade tanken om en förening för att underlätta integrationen.

Föreningen grundades och fyller 60 år i år, vilket man firar med en jubileumsmiddag i november.

Det var 17 personer på plats när personerna som sedan grundade Grankullagillet samlades för första gången vid Brandkårshuset för att diskutera intresset för en förening. Intresse fanns och Grankullagillet har under årens lopp haft ett medlemsantal på 250–300 personer per år.

– Idag har vi 186 medlemmar. Medlemskåren är ganska gammal så det handlar om ett naturligt bortfall, säger gillets ordförande Lars Christer Johans.

Lars Christer Johans bor ett stenkast från Gallträsk. Här är han tillsammans med hunden Beowulf. Johans har i fyra år varit ordförande för Grankullagillet och blev nyligen omvald.

Pandemin har påverkat verksamheten så att antalet medlemmar som deltar i kulturprogram och resor har minskat. Grankullagillet har i höst diskuterat sin framtid och förhoppningen är att locka med nya medlemmar.

– Vi har glädjande nog under detta år lyckats får elva nya medlemmar, men vi hoppas på fler. Samtidigt har åtta antingen skrivit ut sig eller avlidit. De nya medlemmarna är oftast sådana som nyligen har pensionerats och har mera tid för föreningsverksamhet.

Det som också diskuteras är samarbete med andra föreningar kring kultur, utfärder och resor. Att få med yngre personer som fortfarande är aktiva inom yrkeslivet är enligt Lars Christer Johans svårt.

– De yngre har så mycket annat. Vi försöker locka med personer som nyligen blivit pensionärer och som har tid att att också åta sig styrelseuppdrag, säger han.

Kamratlig samvaro

Tanken när föreningen grundades var att sammanföra nya Grankullabor med dem som redan länge bott i staden. Kamratlig samvaro skulle vara det centrala i verksamheten och så har det förblivit. Årligen ordnas resor till intressanta orter, både i hemma i Finland och utomlands samt kulturprogram. Nu står till exempel Tryckeriteatern i Karis på tur. Gilleaftnarna utgör dock den starkaste grunden i verksamheten.

– Vi samlas till Gilleaftnar den tredje fredagen i månaden under hösten och vårvintern. På programmet står ett intressant föredrag och efter det en gemensam salladsmiddag med vatten och vin. De har varit väldigt populära, vi har före pandemin varit upp till 70 deltagare.

Nuförtiden ordnas kvällarna på Villa Breda och gillet hoppas att man kan fortsätta med det också efter övergången till Västra Nylands välfärdsområde.

Aktuella frågor i samhället tas ofta upp av föredragshållare som besöker aftnarna. Hur Grankulla utvecklas diskuteras också aktivt inom Grankullagillet. I november kommer t.ex. Veronica Rehn-Kivi att berätta om stadsplanering för föreningen.

Grankullagillet firar sitt jubileum den 12 november på Villa Junghans. Festtalare är Clara Palmgren.

Grankullagillet är en sammanslutning ”vars ändamål är att stärka gemenskapen mellan invånare i Grankulla genom att bereda oss tillfälle till umgänge, tankeutbyte och förströelse”.

Programmet på gillekvällarna utgörs av föredrag med varierande innehåll eller av underhållning med musikaliskt eller litterärt innehåll återföljda av lätt traktering.

I maj görs en endagsutfärd till något intressant mål på lämpligt avstånd. Ibland, företrädesvis under hösten arrangeras en längre resa omfattande flera dagar inom landet eller dess närområden.

Decembermötet går i julens tecken och hålls i någondera av ortens församlingssalar.

Därutöver strävar Grankullagillet efter att ordna gemensamma teaterkvällar och utställningsbesök.

Källa: www.grankullagillet.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *