| YLEINEN - ALLMÄN

Kolumnen: Förändringens vindar blåser upp

Energifrågor är i höst uppe för diskussion mer än någonsin, även i Grankulla. Högt energipris och eventuell energiransonering i vinter oroar. Men kan det här också leda till något bra?

Staden har redan länge jobbat för högre energieffektivitet och arbetet har tagit många steg framåt. Stadsborna tänker på allvar på energikonsumtionen i sitt hem och på allt fler Grankullavillor och -husbolag installeras solpaneler på taket. Stadsorganisationen och invånarna förverkligar tillsammans åtgärder som siktar på ett kolneutralt Grankulla 2030 samt andra miljömålsättningar och mål för hållbar utveckling som finns nämnda i stadens resurssmarta färdplan. För att citera den brittiska premiärministern Winston Churchill: ”Förspill inte möjligheterna som uppkommer i en rejäl kris”.

I den här tidningen kan du bekanta dig med energitalkot i en Grankullavilla och stadens energisparåtgärder. Behöver du energirådgivning kan du exempelvis vända dig till HRM:s klimatinfo, mer info på finska på www.energianeuvonta.fi.

Lagstiftningen som reglerar byggandet ska ändras. Förslaget på en ny bygglag behandlas av riksdagen och den ska träda i kraft så att den tillämpas i praktiken från och med början av 2024. Målet med reformen är att minska koldioxidutsläppen, att byggandet blir smidigare och att främja digitaliseringen.

Tröskeln för tillstånd höjs i och med reformen, åtgärder som tidigare krävde tillstånd behöver inte nödvändigtvis det mer i framtiden. Men precis som förut gäller det att fortfarande följa gällande lagar, förordningar och planer när man bygger. Lagreformen leder oundvikligen till många förändringar i staden, både i verksamhetsmodellerna och systemen (tillståndsbehandling baserad på informationsmodeller). Dessutom tvingar reformen bland annat till en ganska snabb ändring av byggordningen.

Det är allt viktigare att lugna ner sig regelbundet och söka sig till stärkande och förnyande aktiviteter mitt i kriserna som skakar världen. Forskning ger vid handen att till och med en kort stund i naturen minskar stressnivån, skyndar på återhämtningen, höjer sinnesstämningen och ökar exempelvis kreativiteten. Tecken på återhämtning kan mätas redan efter några minuter i naturen: pulsen börjar sjunka och utsöndringen av stresshormon minskar. Det lönar sig därför att ge sig ut i naturen under alla årstider. Vi kan med glädje konstatera att en ännu större del av stadens naturområden än förut nu omfattas av skydd eftersom Dalsängsbranten bredvid Kasabergets naturskyddsområde skyddades i höst.

Hösthälsningar,

STADENS MILJÖENHET OCH BYGGNADSTILLSYN

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *