| YLEINEN - ALLMÄN

Hur energisparas det vid stadens motionsställen?

Den aktuella energikrisen plågar inte bara enskilda finländare utan också kommunala aktörer. Det går åt mycket energi till att upprätthålla stora idrottsplatser. För att spara energi och pengar måste man därför genomföra vissa energisparåtgärder.

KG intervjuade stadens idrottschef Tero Kuivalainen och frågade hur motionerande Grankullabor märker energisparandet.

Vad har staden skridit till för åtgärder eller vad planerar staden att göra för att spara energi på idrottsplatserna?

– De hittills största åtgärderna har gjorts i simhallen. De hetare 100-gradersbasturna har stängts. Dessutom sänktes temperaturen i luften och i stora bassängen med en grad. Enbart genom att stänga basturna har vi uppnått en besparing på tio procent av den totala energikonsumtionen. Behöver vi spara ännu mer kan vi också begränsa användningen av 80-gradersbastun till tre dagar i veckan.

Tero Kuivalainen.

– Den största energislukaren är ishallen. Vi kan spara mest genom att minska på energikonsumtionen där. Vi planerar med tanke på energieffektiviteten en omfattande sanering av ishallen. Saneringen är fortfarande i planeringsstadiet. Under sommaren kommer vi i varje fall att minska användningen, hallen är stängd från maj till augusti, säger han.

Kuivalainen berättar att utomhusbelysningen också håller på att uppdateras: till exempel ska all belysning på parkeringsplatserna bli LED-baserad. Det innebär också att belysningen kan dämpas under natten. Centralidrottsplanens ljus kommer att tajmas så att de är på när där är bokad aktivitet. Även vid de andra idrottsplatserna strävar staden efter att installera energisnålare belysning. Vid Smedsvägens idrottsplan ska belysningen förnyas ännu i år.

Hur påverkar sparåtgärderna motionerandet? Kan man fortsätta sporta som vanligt?

– Man kan fortsätta motionera i vanlig ordning och utnyttja alla existerande motionsställen och -apparater. Idrottstjänsterna håller reda på begränsningarna som behövs. Hittills har folk haft förståelse för förändringarna och jag hoppas att det fortsätter så i framtiden.

– Man ska absolut inte sluta motionera. Den är ytterst viktig för hälsan. Förutom inomhusplatserna lönar det sig att utnyttja mångsidigt motionsställena och idrottsplanerna utomhus och röra på sig på egen hand i naturen, säger Tero Kuivalainen.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *