| KAUPUNKI - STADEN

6 frågor. Vad gör stadens välfärdskoordinator?

Taru Ikäheimonen (på bilden) är Grankullas nya välfärdskoordinator. Förebyggande välfärdsarbete är från årsskiftet på både kommunens och välfärdsområdenas ansvar. Kommunens roll framhävs dock i och med att hälsovården övergår till välfärdsområdet.

Det nya är ett mer målmedvetet grepp om att främja välmående och samarbetet med välfärdsområdet.

För det här ändamålet anställde Grankulla från och med augusti en välfärdskoordinator för att samordna det här arbetet. Namnet på kultur- och fritidsutskottet bytte också i årsskiftet namn till välfärdsutskottet.

 Vad är förebyggande välfärdsarbete, Taru Ikäheimonen?

– Förebyggande välfärdsarbete är allt det som händer innan en människa blir sjuk och behöver social- och hälsovårdstjänster. I praktiken handlar det om kommuninvånarnas dagliga val för sin egen välmåga. Kommunens uppgift är att erbjuda tjänster, information och möjligheter som underlättar för invånarna att ta de goda besluten med tanke på måendet.

Berätta lite mer om vad du ska göra?

– Mitt huvudsakliga jobb går ut på att främja välfärden som del av stadens strategi, budget och bokslut. Därför följer jag med förändringar som påverkar välfärd och hälsa i kommunen och Finland. Jag rapporterar om välfärdsläget till stadens ledningsgrupp och välfärdsutskottet minst en gång om året. Men lägesuppföljningen görs ändå tillsammans några gånger årligen. Jag samlar välfärdsinformation och koordinerar uppgörandet av välfärdsrapporten och -planen. Dessutom samarbetar jag med föreningar, företag, organisationer och församlingar. Det här jobbet handlar mycket om nätverkande och samarbete med kommunernas olika sektorer och mellan dem. Jag är också en förenande länk till välfärdsområdet. Jag utbildar också till en del välfärdslärare för Grankullas småbarnsfostran och grundutbildning. Jag är också stödperson för utskottens ärendeberedare när det gäller förhandsbedömningen av välfärdsföljder. Välfärdskoordinatorns arbete går också ut på att utveckla strukturer och projekt i samarbete med olika aktörer. Ja, och därutöver är jag kommunens kontaktperson i förebyggande rusmedelsarbete och sekreterare i äldre- och handikapprådet.

Kan stadsborna kontakta dig i frågor som rör främjandet av välfärden?

– Jag hör gärna stadsbornas förslag på hur välmågan kan förbättras. Min tid är ändå begränsad så jag hoppas att förslagen är noga genomtänkta och välmotiverade!

Vilken roll har välfärdsutskottet i det här arbetet?

– Utskottet koordinerar främjandet av välfärd och hälsa.

 Hur sker samarbetet med välfärdsområdet?

– Samarbetet fortsätter i stort med samma människor som hittills men det kommer några nya organ med i pusslet. Kommunikationen blir ännu viktigare eftersom det blir fler samarbetspartner. Om alla vill lyckas och komma ihåg för vem vi jobbar tror jag att samarbetet blir produktivt. En förändring innebär alltid en möjlighet.

Från och med början av 2023 har kommunerna en plikt att öka samarbetet med organisationer och föreningar. Hur ska det ske?

– Vi hade vår första Organisationsträff i november och det fick ett varmt mottagande. Vi fick via organisationsenkäten information som vi utnyttjar i framtiden. Vi har planerat ett nytt möte till slutet av januari för de organisationer som vill och vi ska fundera på samarbetet med organisationerna. På Grankullas webbsidor har vi förnyat sidorna för föreningar och samfund. Via de sidorna kan man kontakta mig om man vill vara med, men har inte fått en inbjudan.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *