| KAUPUNKI - STADEN

6 kysymystä. Mitä tekee kaupungin hyvinvointikoordinaattori?

Taru Ikäheimonen (kuvassa) on Kauniaisten uusi hyvinvointikoordinaattori. Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö on vuoden alusta sekä kunnan että hyvinvointialueen vastuulla, vaikka kunnan rooli korostuukin terveydenhoidon siirtyessä hyvinvointialueelle. 

Uutena asiana tulee olemaan tavoitteellisempi ote hyvinvoinnin edistämiseen sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

Tätä varten myös Kauniaisiin palkattiin elokuun alusta hyvinvointikoordinaattori koordinoimaan tätä työtä. Samalla myös kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan nimi muuttui hyvinvointivaliokunnaksi vuoden 2023 alusta.

Mitä on ennaltaehkäisevä hyvinvointityö, Taru Ikäheimonen?

– Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö on kaikkea sitä, mitä tapahtuu ennen kuin ihminen sairastuu ja tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita. Käytännössä se on kuntalaisen päivittäisiä valintoja oman hyvinvointinsa hyväksi. Kunnan tehtävänä on tarjota sellaisia palveluita, tietoa ja mahdollisuuksia, että kuntalaisen on helppo tehdä hyvinvointinsa kannalta hyviä valintoja.

Kerro tarkemmin mitä tulet tekemään?

– Pääasiallinen tehtäväni on hyvinvoinnin edistäminen osana kaupungin strategiaa, talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen vuoksi seuraan kunnassa ja Suomessa tapahtuvia muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta. Raportoin kaupungin johtoryhmälle sekä hyvinvointivaliokunnalle hyvinvointitilanteesta vähintään kerran vuodessa, tilannetta seuraamme yhdessä kuitenkin muutaman kerran vuodessa. Kerään hyvinvointitietoa ja koordinoin hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman tekoa. Lisäksi teen yhteistyötä yhdistysten, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tämä työ on paljolti verkostotyötä sekä yhteistyötä niin kunnan eri toimialojen sisällä kuin niiden välillä. Toimin myös linkkinä hyvinvointialueelle. Koulutan jonkin verran myös hyvinvointiopettajia Kauniaisten varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen henkilöstölle. Toimin myös ennakkovaikutusten arvioinnin tukena valiokuntien valmistelijoille. Hyvinvointikoordinaattorin työ pitää sisällään myös rakenteiden kehittämistä sekä hankkeita yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Niin, ja lisäksi olen kunnan yhdyshenkilö ehkäisevässä päihdetyössä sekä toimin vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä.

Voivatko kuntalaiset olla yhteydessä sinuun hyvinvoinnin edistämisasioissa?

– Kuulen mielelläni kuntalaisten ehdotuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Aika on minullakin kuitenkin rajallista, joten toivon, että ehdotukset ovat hyvin mietittyjä ja perusteltuja!

Mikä on hyvinvointivaliokunnan rooli tässä työssä?

– Valiokunta toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoivana toimielimenä. 

Miten yhteistyö hyvinvointialueen kanssa tulee toimimaan?

– Yhteistyö jatkuu pitkälti samojen ihmisten kanssa kuin tähänkin asti, mutta joitakin lisätahoja se tähän palapeliin tuo. Viestinnästä tulee entistä tärkeämpää, sillä yhteistyötahot lisääntyvät. Jos kaikilla on halu onnistua ja muistaa, ketä varten töitä ollaan tekemässä, uskon yhteistyön olevan hedelmällistä. Muutos on aina myös mahdollisuus.

Ensi vuoden alusta kunnilla on velvoite tiivistää yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Miten se tapahtuu?

– Pidimme ensimmäiset Järjestötreffit marraskuussa ja se sai lämpimän vastaanoton. Saimme myös Järjestökyselyn avulla tietoa, jota hyödynnämme tulevaisuudessa. Olemme suunnittelemassa tammikuun 2023 loppuun uutta tapaamista halukkaiden yhdistysten kesken ja lähdemme pohtimaan yhteistyötä yhdessä järjestöjen kanssa. Kunnan kotisivuillekin on uudistettu Yhdistyksen ja järjestöt -osio. Sitä kautta saa myös yhteyden minuun, jos haluaa mukaan, mutta ei ole saanut kutsua.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *