| YLEINEN - ALLMÄN

Ny fotoutställning om hus i Grankulla

De gamla villorna är väldokumenterade, nu dokumenteras nyare byggnader tack vare ett initiativ av Grankulla svenska kulturförening.

Villorna i Grankulla har präglat vår stad i årtionden, allt sedan ortens tillblivelse i början av 1900-talet. De senaste årens kraftiga byggnation har påverkat de gamla villamiljöerna genom att flera nya hus byggs på en gammal stor tomt som delats upp. Insikten om kulturarvet och miljövärde väcktes tidigt. De gamla värdefulla villorna har dokumenterats både i förteckningar och i ett antal utgivna böcker. Den senaste villaboken (Villor i Grankulla, oktober 2020) var ett samarbete mellan Grankulla svenska kulturförening och fotoklubben vid Grankulla svenska pensionärer.

Kasabergsvägen 12-14. På norra sidan av Kasabergsvägen byggdes 1966 ett radhus i två längor. De blev snabbt populära bland barnfamiljer. Foto: Christer Nikander

– Nu har kulturföreningen tagit ett steg vidare i att dokumentera den bebyggda miljön. Hus som har byggts på 1960- och 1970-talen börjar rivas för att ge plats åt nybyggen, till och med hus från 1980-talet rivs om de är i dåligt skick, säger kulturföreningens ordförande Christoffer Lindqvist

– Det är viktigt att värna om närmiljön, i nytagna foton har vi dokumenterat hus och villor byggda under hela 1900-talet, berättar Lindqvist.

Kulturföreningen har igen engagerat grankullapensionärernas aktiva fotoklubb vars fotografer Henrik Bremer, Christer Nikander, Anders Svartbäck och Peter Slotte har tagit bilder på närmare 50 hus, radhus och flervåningshus runt om i Grankulla.

Det har resulterat i fotoutställningen Villor och hus i Grankulla som öppnar i Galleriet i Grankulla bibliotek den första februari. Utställningen visar ett urval av fotografierna och de förses med texter skrivna av stadens tidigare kultursekreterare Clara Palmgren.

Utställningen i biblioteket är öppen hela februari.

Tallbackagränden 2. Den gula villan i hörnet av Tallbackagränden och Bredavägen ligger i nästan ostörd skogsmark. På villans tomt finns en tilläggsbyggnad och garage, allt målat i gult och vitt. Foto: Peter Slotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *