| KAUPUNKI - STADEN

Ökningen av kostnadsnivån påverkar stadsbanan

Trafikledsverket och städerna Esbo och Grankulla söker tillsammans lösningar med anledning av de risker för stadsbanan som orsakas av den ökade allmänna kostnadsnivån, uppger verket.

Med tanke på den ökade kostnadsnivån förefaller det enligt verket troligt att bygget av projektet inte kan påbörjas inom ramen för den nuvarande finansieringen. 

I november 2020 godkände stadsfullmäktige i Grankulla avtalet om stadsbanan, men beslutade om ett kostnadstak, enligt vilket staden ska betala maximalt 27,5 miljoner euro för projektet.

Det rådande världsläget har en betydande inverkan på byggkostnaderna. Kostnadsindexet för infrabyggande har stigit med 18 procent sedan sommaren 2021 och även stadsbaneprojektet måste förbereda sig för en eventuell kostnadsökning. Totalt 275 miljoner euro i finansiering har nu beviljats ​​för projektet.

– Utöver ökningen av den allmänna kostnadsnivån har inga faktorer som väsentligt ökar kostnaderna observerats då det gäller projektets innehåll eller förutsättningar. Vi har alltså inte stött på överraskningar. Vi kunde fortfarande ta itu med effekterna av kostnadsökningar på grund av pandemin, men effekterna av det ryska anfallskriget på prisnivån är så stora att inte ens noggrann bygg- och arbetsplanering räcker för att mota den allmänna prishöjningen, säger projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket i ett pressmeddelande.

Kostnadsberäkningen kommer att uppdateras nästa gång våren 2023.

– Vi letar aktivt efter en gemensam lösning för att hålla nere kostnaderna för projektet och för att säkerställa finansiering så att vi kan bygga enligt tidplanen, säger Rosenvall.

Stadsdirektör Christoffer Masar, hur påverkar Trafikledsverkets initiativ Grankulla?

– Det har förts preliminära diskussioner om ärendet mellan parterna och också i Grankulla stadsstyrelse. För Grankulla stads del är prioritet nummer ett det att kostnadstaket som godkänts av stadsfullmäktige inte överskrids för vår del. Prioritet nummer två är att försäkra oss om att området runt Grankulla järnvägsstation genomförs med hög kvalitet och så att tillgängligheten tryggas, säger Masar. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *