| KAUPUNKI - STADEN

Thurmansparken upplevs som otrygg

Grankulla stad samlar under våren in stadsbornas upplevelser av trygga och otrygga platser i staden. Hittills har det kommit cirka 75 svar och stadens mest otrygga ställe är enligt enkäten Thurmansparken.

– Där upplever man mycket oro, säger Grankulla stads markanvändningsingenjör Aicha Löf (på bilden), som gått igenom de svar som hittills kommit in.

Det har kommit glädjande många förbättringsförslag. Av de 75 som svarat är det bara 11 som inte lämnat förbättringsförslag.

Fara i trafiken, i synnerhet fortkörning oroar också Grankullaborna, konstaterar Aicha Löf.

– Man är oroad över tillbud i trafiken, men man har också upplevt otrygghet i köpcentret, Thurmansparken och några andra ställen på grund av oroande gäng. Man har observerat narkotikabruk i centrum och också på andra ställen, säger Aicha Löf.

Stadens välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen säger att man ska göra en plan av svaren och utnyttja den när man planerar för hur man ska öka trygghetskänslan i staden. Det går att svara på enkäten via webben till slutet av mars.

För enkäten har man utvecklat en karta där man kan ange de ställen man upplever som trygga eller otrygga och kommentera. Du kan svara på enkäten många gånger om du vill anmäla många ställen. Man svarar anonymt.

När och var kan stadsborna berätta sina åsikter muntligen? Tuomo Naskali går att träffa i köpcentret måndagen den 6.3, tisdag 7.3 och onsdag 8.3 klo 9-11. Han hjälper att fylla i enkäten. Vid biblioteket får man också hjälp med att svara.

Svara på enkäten: grankulla.fi

 ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *