| YLEINEN - ALLMÄN

Höga cykelhastigheter i Stationsvägens backe väcker oro

Det blir allt vanligare med nära ögat-situationer där cyklister och fotgängare riskerar att krocka med varandra längs Stationsvägens långa backe från Bredavägen ner mot Tunnelvägen.

 

Det säger Stefan Stenberg (SFP) som nu har tagit initiativ till en fullmäktigemotion där undertecknarna efterlyser åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Farorna har även påtalats i den trygghetsundersökning som stadsborna just nu kan svara på.

– Jag har inget emot cyklister, men cyklarna som används av jobbpendlare och motionscyklister möjliggör mycket höga hastigheter, vilket ökat antalet olyckor och nära ögatsituationer, säger han till Kaunis Grani.

Här ska fotgängare och cyklister samsas. Inför våren och den verkliga cykelboomen uppmanar Stefan Stenberg staden att snarast vidta effektiva åtgärder för att sänka cyklisternas hastighet så att säkerheten för både gång- och cykeltrafiken förbättras längs Stationsvägen och Tunnelvägen.

I motionen sägs att det blir allt populärare att cykla och att pandemin ytterligare ökade antalet cyklar i trafiken. Särskilt stor är enligt fullmäktigeledamoten olycksrisken längs Stationsvägens långa utförsbacke (den så kallade Houberibacken), där seniorer med rullator, skolbarn, familjer med barnvagn, fotgängare med eller utan hund ska samsas med cyklister som susar ner för backen i hastigheter som ofta överskrider 30 km/h.

– Jag har blivit kontaktad om att cyklister till exempel i hög fart cyklat mellan barn och föräldrar, säger han och påpekar att det kan bli farligt eftersom barn “inte går som på räls”.

Problematiskt kan det enligt Stefan Stenberg också vara för dem som är ute och går med sin hund när cyklister svischar förbi.

Att sikten är begränsad i korsningarna vid Bredavägen, Kavallvägen och Banstigen och i kurvan ner till tunneln där det dessutom finns ett övergångsställe ökar också risken för allvarliga olyckor, påpekas det i motionen.

Till KG säger Stenberg att man då det gäller Banstigen eventuellt kunde flytta övergångsstället en bit till höger så att cyklisterna tvingas bromsa och svänga till höger och på andra sidan ta en sväng till vänster innan de fortsätter ner mot Tunnelvägen. Enligt honom har det hänt att cyklister krockat med bilar som kör längs Banstigen.

I övrigt överlåter han åt Samhällstekniken, som enligt honom gör ett jättebra jobb, att fundera på åtgärder. Hastighetsbegränsningar är enligt Stenberg inte ett alternativ.

– Hastighetsbegränsningar ska övervakas och det är polisens uppdrag, men de har inte tid med det, säger han.

Överlag är Stefan Stenberg nöjd med trafikkulturen i staden.

– Åtminstone när jag talar med vänner och bekanta som inte bor i staden så säger de att det är så fantastiskt när bilarna stannar vid övergångsställen i Grankulla. Jag jobbar själv inne i Helsingfors och där får man ofta stå länge och vänta vid ett övergångsställe. Här är trafikkulturen nog ganska bra, säger han.

Fullmäktigemotionen, som undertecknats av 15 ledamöter, ska nu behandlas av staden och svar väntas senare i vår. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *